2 Decembra, 2020

Žena sa plavom beretkom

Mreža žena MUP RS-RS WPON, uz podršku Fondacije Trag iz Beograda, realizuje projekat „Institucionalne podrške“ putem kojeg provodi aktivnosti sa ciljem jačanja uloge žene u bezbjednosnom sektoru i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Kao rezultat uspješne realizacije izdvaja se objavljivanje monografije „Žena sa plavom beretkom“ autorke i članice Mreže žena MUP RS Iskre Stojčinović o doprinosu i iskustvu policijskih službenica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u mirovnim misijama. „Žena sa plavom beretkom“ na životopisan način otkriva, do sada, skriven doprinos policijskih službenica podršci mira i bezbjednosti, ali i različita iskustva tokom misija u Južnom Sudanu i Kipru.