20 Aprila, 2018

Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici, Teslić, april 2018.

U vremenskom periodu od 18-19.04.2018. godine, predstvanica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u svojstvu edukatorice na treningu “Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici”  koji je za predstavnike policije, sudova i tužilaštava iz Republike Srpske  održan u hotelu Kardial u Tesliću, a u organizaciji OSCE misije u BiH i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.