Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici, Teslić, april 2018.

Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici, Teslić, april 2018.

U vremenskom periodu od 18-19.04.2018. godine, predstvanica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u svojstvu edukatorice na treningu “Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici”  koji je za predstavnike policije, sudova i tužilaštava iz Republike Srpske  održan u hotelu Kardial u Tesliću, a u organizaciji OSCE misije u BiH i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

 

Trening Žene ženama

Trening Žene ženama

U vremenskom periodu 22-23.10.2012. godine predstavnica Udruženja „mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je kao edukator na treningu za profesinalke/ce – subjekte zaštite koji je u organizaciji Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Komisijom za ravnopravnost polova Opštine Istočna Ilidža i u saradnji sa Gender Centrom Republike Srpske i Mrežom žena MUP-a Republike Srpske održan u Istočnom Sarajevu.

Trening je organizovan u okviru projekta kojem je cilj da se značajnihe utiče na poboljšanje kvaliteta života žena žrtava kako porodičnog, tako i ostalih oblika rodno zasnovanog nasilja.