Seminar Trag fondacije, Beograd

Seminar Trag fondacije, Beograd

U vremenskom periodu od 08-09.12.2017. godine u Banjoj Luci, od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz podršku Trag fondacije iz Beograda, za članice Udruženja održan je dvodnevni seminar. Cilj seminara bio je samoprocjena kapaciteta Udruženja, utvrđivanje prioritetnih tema za izgradnju kapaciteta u budućnosti te podrška daljem organizacionom razvoju Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

 

Seminar “Evropska mreža žena policajaca o razvoju karijere”

Seminar “Evropska mreža žena policajaca o razvoju karijere”

U periodu od 14.-18.10.2013. godine predstavnica MUP-a RS i Mreže žena u MUP-u RS prisustvovala je seminaru na temu „Evropske mreže žena policajaca o razvoju karijere“, koji je održan u Beču u Austriji, a koji je organizovala Evropska mreža žena policajaca-ENP i Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije.

Tokom četverodnevnog angažovanja seminarom su bile obuhvaćene teme koje se odnose na vrednosti i potrebe u ličnoj karijeri, prisutni izazovi, moguće barijere i razvijanje načina za njihovo prevazilaženje. Tokom seminara, organizovane su različite panel diskusije i ispunjavani različiti upitnici među učesnicama kako bi lično spoznale sebe kao pojedinca, kao i svoje kvalitete. Seminarom je bila obuhvaćena razmjena policijskih iskustava i poslova među članicama, te uočavanje najbolje prakse i pitanja o umrežavanju žena u policiji, kao dio politike.

Seminar sa udruženjem “Žene ženama”

Seminar sa udruženjem “Žene ženama”

Dana 23. i 24.02.2012. godine u organizaciji Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“, u saradnji sa NVO „Žene ženama“ iz Sarajeva u hotelu Bosna u Banjaluci održan je seminar za članice Skupštine ovog Udruženja. Cilj seminara je sistemska edukacija članica Mreže žena MUP RS na polju strateškog planiranja u cilju jačanja kapaciteta Mreže za dalje aktivnosti.

Edukatorice na seminaru bile su Nuna Zvizdić iz Udruženja „Žene ženama“ i Gordana Vidović iz Udruženja „Budućnost“ Modriča.