Okrugli sto „Јačanje uloge žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske”, Banja Luka

Okrugli sto „Јačanje uloge žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske”, Banja Luka

Udruženje „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – RS WPON“ organizovala je za svoje članice, u petak, 02.03.2018. godine u Banjaluci, okrugli sto  „Јačanje uloge žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske”.

Okrugli sto bio je posvećen temi položaja i razvoja karijere policijske i državne službenice u MUP-u Republike Srpske”’ o kojoj su izlaganja imale članice Mreže, a direktorica Ženskog centra Trebinje Ljiljana Čičković govorila je o ulozi  nevladinog sektora u ostvarivanju prava žena.

Ovom prilikom članice su prodiskutovale o budućim aktivnostima Mreže, te su razgovarale o aktiviranju djelatnosti novoformiranog Odbora za rodna pitanja i Odbora za sport i kulturu; izradi strateškog plana Mreže, realizaciji projekta „Zaprimanje prijava nasilja u porodici i rodno zasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža i interneta”, uz podršku OSCE misije u BiH, sportskim aktivnostima u kojima će učestvovati predstavnice Mreže i drugim temama.

 

Okrugli sto „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, Banja Luka

Okrugli sto „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, Banja Luka

Dana 12.05.2016. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovale su kao izlagači na Okruglom stolu pod nazivom „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“, koji je za učenice završnih razreda srednjih škola organizovan u Banjaluci. Okrugli sto organizovan je od strane Udruženja za pomoć djeci i žena žrtvama porodičnog nasilja „Ženski centar“ Trebinje, u okviru projekta „Žene, mir i sigurnost u Republici Srpskoj“.

Na Okruglom stolu predstavnice Mreže žena MUP RS održale su prezentaciju o ulozi i značaju žena u policijskim službama te su o statusu žena policijskih službenika razgovarale sa učesnicama Okruglog stola.