Forum o rodnoj ravnopravnosti

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Dana 10.04.2012.godine održan Forum o rodnoj ravnopravnosti i bezbjednosti u Sarajevu, u organizaciji NATO Štaba Sarajevo, Agencije za ravnopravnost polova BiH i UN WOMEN.

Cilj Foruma je razmjena informacija između vladinog i nevladinog sektora o pitanjima rodne ravnopravnosti. Forumu o rodnoj ravnopravnosti prisustvovale su predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

George Marshall centar

George Marshall centar

Dana 27.03.2012. godine u Vitezu od strane asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini organizuje u saradnji sa George C. Marshall Centrom, te uz podršku NATO komande u Sarajevu, Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva i drugih nevladinih organizacija, organizovana je Konferencija „Rodna pitanja u reformi sektora sigurnosti“.

Navedenoj Konferenciji prisustvovale su 4 predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Cilj Konferencije je doprinos boljem razumijevanju procesa reforme sektora sigurnosti, sa posebnim fokusom na afirmaciju rodne jednakosti i njenog značaja u ostvarivanju opšte društvene prihvatljivosti reformskih procesa.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika, među kojima su predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici oružanih snaga BiH, Ministarstva bezbjednosti BiH, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, NATO štaba u BiH, predstavnici policija iz Hrvatske i Makedonije, nevladine organizacije i drugi.