Konferencija „Uloga žena policajaca u savremenim uslovima – izazovi i perspektive“, Kirgistan

Konferencija „Uloga žena policajaca u savremenim uslovima – izazovi i perspektive“, Kirgistan

U vremenskom periodu od 01.-05.03.2016. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON prisustvovala je Prvoj Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Uloga žena policajaca u savremenim uslovima – izazovi i perspektive“ koja je održana u Biškeku, Kirgistan. Međunarodna konferencija je održana povodom pete godišnjice od osnivanja Udruženja žena policajaca Kirgistana. Konferencija je održana u državnoj rezidenciji predsjedništva Kirgiške Republike i na policijskoj akademiji u Biškeku. Organizator konferencije je Udruženje žena policajaca Kirgistana, a organizator putovanja UNDP Srbije.

Predstavnica MUP РС na konferenciji je održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON i projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas a uz podršku domaćih i međunarodnih organizacija.

Više informacija na: http://www.seesac.org/News-/RSSRP-Deployed-to-Kyrgyzstan_1/

 

Regionalna konferencija o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Regionalna konferencija o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON u vremenskom periodu od 26.-29.10.2015. godine, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja koja je održana u Beogradu, Republika Srbija. Organizator konferencije je UNDP/SEESAC.

Predstavnica MUP RS je na konferenciji održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON na sprečavanju i suzbijanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja te projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS uz podršku organizacija UNDP/SEESAC, UNDP BiH, Američke ambasade u BiH, Norveške ambasade u BiH, Agencije za ravnopravnosti polova BiH, UN WOMEN te drugih organizacija.

Na regionalnoj konferenciji učestvovali su, pored predstavnica MUP RS –  Mreže žena MUP RS i predstavnice Federalne Uprave policije – Mreže žena policajki BiH učestvovali predstavnici sljedećih država: Albanije, Armenije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Moldavije, Kazahstana, Kirgistana, Kosova*, Srbije, Tadžikistana, Makedonije, Turske, Turkmenistana, Ukrajine, kao i sljedećih međunarodnih organizacije: OSCE, UN, Norveške ambasade u Srbiji, Švedske ambasade u Srbiji, Holandske ambasade u Srbiji, delegacija Evropske unije, nezavisni eksperti, UN WOMEN i UNDP.

Više informacija na: http://www.seesac.org/News_1/Countries-from-South-Eastern-Europe-and-Central-Asia-join-forces-to-combat-sexual-and-gender-based-violence/

 

IAWP konferencija, Kardif

IAWP konferencija, Kardif

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovale su na 53. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u u vremenskom peridu od 23.-27.08.2015. godine u Cardiff-u, Wales, Velika Britanija. Međunarodna asocijacija žena u policiji ujedno slavi 100. godišnjicu svog osnivanja. Na konferenciji učestvuje preko 600 žena policijskih službenika iz 72 zemlje širom svijeta.

Predstavnica MUP RS je na jednoj od panel diskusija održala izlaganje za učesnice te diskusije na kojoj je policijskim službenicama iz više zemalja svijeta prenijela iskustva uspješno realizovanih aktivnosti i projekata Mreže žena MUP RS – RS WPON. Organizacija, aktivnosti te aktivno učešće Mreže žena MUP RS u aktivnostima Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) navedeni su kao primjer dobre prakse i modela organizovanja i umrežavanja policijskih službenica unutar policijske službe kao i na umrežavanja na regionalnom nivou.

Predstavnica MUP RS Sanja Sumonja je na ovoj konferenciji preuzela ulogu ko-koordinatora regiona 15 IAWP (centralna i istočna Evropa) te je biti imenovana za članicu Odbora direktora IAWP.

Vise informacija na: http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=12699&vrsta

 

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Dana 10.12.2012. godine u prostorijama Administrativnog centra Vlade RS održana je prva međunarodna godišnja konferencija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ sa svrhom promocije Mreže te promocije smjernica za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) a u čijoj izradi su aktivno učestvovale predstavnice MUP RS i Mreže žena MUP RS.

Na Svečanom otvaranju Konferencije prisutnim učesnicima/učesnicama obratili su se Indira Rogić, predsjednica Skupštine Mreže žena MUP RS-RS WPON, Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Njena ekselencija Vibeke Lilloe, ambasadorka, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Izlagači na Konferenciji bili su predsjednica Međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Jane Townsley, predsjednica Evropske mreže žena u policiji (ENP) Anita Wieman, predsjednica Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope /WPON/ i predsjednica Upravnog odbora Mreže žena MUP RS Sanja Sumonja i članica Sekretarijata WPON Bojana Balon. Učesnici na Konferenciji bili su predstavnici/ce WPON-a iz regiona (MUP Srbije, MUP Crne Gore i MUP R. Hrvatske), predstavnice WPON FBiH MUP-a, predstavnici/ce relevantnih organizacija i institucija, te međunarodnih organizacija u RS i BiH, koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti (UNDP, OSCE, ICITAP, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Gender centar Vlade RS, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Ministarstvo bezbjednosti BiH), predstavnici/ce nevladinih organizacija koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i predstavnici/ce Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/Association-Network-of-Women-in-the-Ministry-of-Interior-of-Republic-of-Srpska-BiH-Holds-its-First-Annual-Conference/

 

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

U vremenskom periodu od 11-12.11.2012. godine odran je treći godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON) na kojem su učestvovale predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON. Cilj ovog sastanka bio je da se razmotri sporovođenje plana WPON za 2012. godinu, razvijanje plana rada WPON za 2013. godinu, izbor Izvršnog odbora WPON za 2013. godinu te omogućavanje razmjene informacija među članicama WPON o rodnim pitanjima, kao i učenje iz iskustva Evropske mreže žena u policiji.

Sastanku su prisustvovale predstavnice 9 policijskih službi iz zemalja Regiona jugoistočne Evrope (Albanija, BiH – Federacja BiH i Republika Srpska), Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija – SEPCA i UNDP.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/The-3rd-Annual-Meeting-of-WPON/

Konferencija „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“, Brisel

Konferencija „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“, Brisel

U vremenskom periodu od 23.-27.09.2012. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na konferenciji „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“ koja je održana u Briselu, Kraljevina Belgija. Konferenciji je prisustvovalo oko 30 policijskih službenica iz nekoliko zemalja širom svijeta. Na konferenciji su diskutovana pitanja udruživanja žena zaposlenih u policijskim strukturama, uloge ženskih asocijacija te integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u bezbjednosnom sektoru.

Predstavnica Mreže žena MUP RS je tokom panel diskusije koja se odnosila na promociju udruženja žena unutar policije, organizaciju, komunikaciju, rukovođenje i finansiranje udruženja žena unutar policijskih službi, održala prezentaciju na temu formiranja Mreže žena MUP RS – RS WPON. Tokom prezentacije izložila je prikaz organizacine šeme MUP RS te organe upravljanja Mreže žena MUP RS – RS WPON, način komunikacije unutar Mreže, aktivnosti te aktivnosti planirane za naredni period.

Više informacija na http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Experience-Shared-as-an-Example-of-a-Good-Practice-in-Association-Building/