Kampanja „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“

Kampanja „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON pokrenule su tokom 2015 godine kampanju „Postani prva žena pripadnica Specijalne jedinice policije MUP RS“. Cilj navedene kampanje bio je da, po prvi put u istoriji MUP RS, Specijalna jedinica policije u svom sastavu ima pripadnice ženskog pola.

Tokom kampanje, uz finansijsku podršku UNDP BiH, ripadnice Mreže žena MUP RS pripremile su promotivne materijale koji su odštamapni i distribuirani na teritoriji cijele Republike Srpske. Ovi promotivni materijali si umali za cilj imali animiranje pripadnica ženskog pola da se prijave na konkurs. Rezultat navedene kampanje je da su, po prvi put u istoriji MUP RS, 5 (pet) osoba ženskog pola primljene na policijsku obuku za Specijalnu jedinicu policije.

Više informacija na: http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/Specijalci-docekali-prve-heroine/196501.html

 

Kampanja “One su uspjele, postani i ti dio tima”

Kampanja “One su uspjele, postani i ti dio tima”

Dana 17.05.2012. godine predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON u saradnji sa portparolom MUP RS i Upravom za policijsko obrazovanje u srednjoj Poljoprivrednoj školi u Banjoj Luci održale su tribinu za učenice drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole o značaju i ulozi žena u policiji.

Tribina je održana u sklopu kampanje koju je pokrenula Mreža žena MUP RS – RS WPON na teritoriji Republike Srpske a kojom se nastoji animirati što veći broj djevojaka da se prijave te konkurišu za upis na Visoku školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju.

Slične tribine će se održati na teritoriji više opština u Republici Srpskoj u cilju povećanja broja prijavljenih djevojaka za upis na Visoku školu unutrašnjih poslova i Policijsku akademiju.