IAWP konferencija, Kardif

IAWP konferencija, Kardif

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovale su na 53. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u u vremenskom peridu od 23.-27.08.2015. godine u Cardiff-u, Wales, Velika Britanija. Međunarodna asocijacija žena u policiji ujedno slavi 100. godišnjicu svog osnivanja. Na konferenciji učestvuje preko 600 žena policijskih službenika iz 72 zemlje širom svijeta.

Predstavnica MUP RS je na jednoj od panel diskusija održala izlaganje za učesnice te diskusije na kojoj je policijskim službenicama iz više zemalja svijeta prenijela iskustva uspješno realizovanih aktivnosti i projekata Mreže žena MUP RS – RS WPON. Organizacija, aktivnosti te aktivno učešće Mreže žena MUP RS u aktivnostima Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) navedeni su kao primjer dobre prakse i modela organizovanja i umrežavanja policijskih službenica unutar policijske službe kao i na umrežavanja na regionalnom nivou.

Predstavnica MUP RS Sanja Sumonja je na ovoj konferenciji preuzela ulogu ko-koordinatora regiona 15 IAWP (centralna i istočna Evropa) te je biti imenovana za članicu Odbora direktora IAWP.

Vise informacija na: http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=12699&vrsta

 

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Dana 10.12.2012. godine u prostorijama Administrativnog centra Vlade RS održana je prva međunarodna godišnja konferencija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ sa svrhom promocije Mreže te promocije smjernica za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) a u čijoj izradi su aktivno učestvovale predstavnice MUP RS i Mreže žena MUP RS.

Na Svečanom otvaranju Konferencije prisutnim učesnicima/učesnicama obratili su se Indira Rogić, predsjednica Skupštine Mreže žena MUP RS-RS WPON, Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Njena ekselencija Vibeke Lilloe, ambasadorka, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Izlagači na Konferenciji bili su predsjednica Međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Jane Townsley, predsjednica Evropske mreže žena u policiji (ENP) Anita Wieman, predsjednica Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope /WPON/ i predsjednica Upravnog odbora Mreže žena MUP RS Sanja Sumonja i članica Sekretarijata WPON Bojana Balon. Učesnici na Konferenciji bili su predstavnici/ce WPON-a iz regiona (MUP Srbije, MUP Crne Gore i MUP R. Hrvatske), predstavnice WPON FBiH MUP-a, predstavnici/ce relevantnih organizacija i institucija, te međunarodnih organizacija u RS i BiH, koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti (UNDP, OSCE, ICITAP, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Gender centar Vlade RS, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Ministarstvo bezbjednosti BiH), predstavnici/ce nevladinih organizacija koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i predstavnici/ce Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/Association-Network-of-Women-in-the-Ministry-of-Interior-of-Republic-of-Srpska-BiH-Holds-its-First-Annual-Conference/

 

50. godišnja konferencija Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP)

50. godišnja konferencija Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP)

U vremenskom periodu od 07.-15.09.2012. godine po zaprimljenom pozivu od strane IAWP, članica Udruženja „Mreža žena MUP RS“ i predsjedavajuća Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Sanja Sumonja prisustvovala je 50. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u gradu St. John`s, Newfoundland and Labrador, Kanada. Konferenciji je prisustvovalo oko 700 policijskih službenica iz 54 zemlje svijeta.

Dana 09.09.2012. godine održana je parada nacija na kojoj je ista ispod zastave Republike Srpske u svečanoj uniformi učestvovala kao predstavnica MUP-a Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.

Na ovoj konferenciji predstavnica MUP RS i Mreže žena MUP RS učestvovala je kao izlagač na panel diskusiji, odnosno za učesnike konferencije je održala prezentaciju na temu različitosti i uključivanja većeg žena te značaja i uloge žena u policijskim službama širom svijeta. Tokom prezentacije prisutnima je izložila Smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru WPON.

Više infomacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Executive-Committee-Chair-presents-the-Guidelines-for-Gender-Sensitive-Policing-Practice-at-International-Association-of-Women-Police-Annual-Conference-in-Newfoundland-Canada/