5. godišnji sastanak WPON

5. godišnji sastanak WPON

Članice Mreže žena MUP RS učestvovale su na petom godišnjem sastanku mreže ženskih policijskih službenika u jugoistočnoj Europi (WPON) koji je održan je 3. i 4. decembra 2014. godine u Tirani, Albanija gdje je okupio predstavnike osam (8) policijskih službi iz jugoistočne Europe (SEE).

Cilj sastanka bio je omogućiti razmjenu informacija i razmjenu iskustava na promovisanju ravnopravnosti polova u policiji te omogućiti razmjenu iskustava o aktivnostima i rezultatima ostvarenih tokom godine. Pored toga, sastanak je omogućio umrežavanje i razmjenu znanja među visoko pozicioniranim ženama policijskim službenicima u regionu.

Članovi WPON-a također su razmatrali o nacrt analize podataka prikupljenih 2014. godine o zastupljenosti žena u policijskim službama u Jugoistočnoj Europi. Ovi podaci se fokusiraju na žene u policijskoj obuci, obrazovanju i različitim položajima u policijskim službama i prikupljaju ih članovi WPON-a. Analiza podataka bit će dovršena početkom 2015. godine.

Učesnici sastanka su razmijenili planove o budućim aktivnostima s ciljem daljeg jačanja rodne perspektive u policijskim službama u Jugoistočnoj Europi. Izabran je novi Izvršni odbor WPON-a za 2015. godinu, a predstavnica Mreže žena MUP RS izabrana je za zamjenicu predsjednice WPON-a.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/5th-Annual-Meeting-of-the-Women-Police-Officers-Network-in-South-East-Europe-WPON-took-place-in-Tirana/

4. godišnji sastanak WPON

4. godišnji sastanak WPON

U vremenskom period od održan od 3 – 5. decembra 2013. u Beogradu, Srbija, održan je 4. godišnji sastanak Mreže žena policajaca JI Evrope koji je imao sljedeće ciljeve:

  1. da se omogući razmjena informacija među članicama WPON-a o aktivnostima koje su
   sprovodile policijske službe i asocijacije policijskih službenica u toku 2013;
  2. da se uradi evaluacija tri godine rada WPON i da se procjene njeni uticaji;
  3. da se porazgovara o budućim aktivnostima WPON mreže;
  4. da se izabere Izvršni odbor WPON-a za 2014.

Četvrtom godišnjem sastanku WPON-a prisustvovalo je 15 članica Saveta WPON-a iz ministarstava unutrašnjih poslova/policijskih službi: Albanije, BiH Federacije, BiH-Republike Srpske (RS), Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije.

Članice WPON-a prikazale su najvažnije aktivnosti koje su se odvijale u policijskim službama ili
lokalnoj asocijaciji žena u policiji, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u policijskoj praksi. Ciljnovog dijela sastanka bio je da se omogući razmjena informacija i stečenog znanja kao i da se uči na iskustvu drugih.