24 Juna, 2021

SEMINAR ZA ŽENE U SEKTORU CARINA

 

Predstavnice Mreže Žena MUP- a Republike Srpske – RS WPON dana 23. i 24.06.2021. godine, u prostorijama hotela „Jelena“ u Banjoj Luci prisustvovale su radionici na temu „Unapređenje položaja žena u sektoru carina“.

S obzirom na odlične rezultate i iskustvo koje imaju predstavnice Mreže žena MUP-a Republike Srpske predstavnica navedene mreže Sanja Sumonja je ovom prilikom kroz kratku prezentaciju upoznala sve prisutne o rezultatima i uspjesima članica ove mreže koje su postigle tokom desetogodišeg predanog rada, problemima sa kojima su se suretale kao i o položaju i razvoju karijera policijskih i državnih službenica MUP-a Republike Srpske.

Ova radionica je jedna od aktivnosti u okviru projekta sprečavanja ilegalne trgovine i prometa oružjem (Halting Arms and Lawbreaking Trade – HALT) koji od februara 2020. godine zajednički provode UNDP i UNODC, a koja primarno ubuhvata rad sa Upravom za indiretno oporezivanje BiH.

Cilj radionice je da se ojača promocija rodne ravnopravnosti u carinskoj službi u BiH kroz afirmaciju uloge žena u ovom sektoru.

Na navedenoj radionici pored učesnica Mreže žena MUP-a RS, učešće su uzele i predstanice mreže žena policijskih službenica iz FBiH, predstavnici UNDP-a, UNODC- i Ministasrtva bezbjednosti BiH.