4 Marta, 2015

Seminar „Prevencija i multisektorski pristup problematici nasilja u porodici“, Sarajevo

Predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“  dana 03.03.2015. godine, učestvovale su kao izlagači na seminaru „Prevencija i multisektorski pristup problematici nasilja u porodici“ koji je održan na Policijskoj akademiji u Sarajevu.

Seminar je organizovan od strane Udruženja „Mreža žena policajaca“ u BiH uz podršku programa ICITAP za članice tog Udruženja. Predstavnice Mreže žena MUP RS tokom jednočasovnog izlaganja upoznale su prisutne na seminaru sa aktivnostima i projektima koje su od osnivanja do danas provedene od strane Mreže žena MUP RS uz podršku organizacija UN WOMEN, Američke ambasade u BiH, Norveške ambasade u BiH i programa FIGAP.

Poseban akcenat u izlaganju stavljen je na rad sa policijskim službenicima MUP-a RS i žrtvama nasilja u porodici te ostale aktivnosti koje su od strane Mreže žena MUP RS, uz punu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova RS, provedene u okviru projekta „Sensitization of police officers and empowerment of gender based violence victims through a multi-sector approach“ koji je finansiran od strane Američke ambasade u BiH.