20 Oktobra, 2013

Seminar “Evropska mreža žena policajaca o razvoju karijere”

U periodu od 14.-18.10.2013. godine predstavnica MUP-a RS i Mreže žena u MUP-u RS prisustvovala je seminaru na temu „Evropske mreže žena policajaca o razvoju karijere“, koji je održan u Beču u Austriji, a koji je organizovala Evropska mreža žena policajaca-ENP i Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije.

Tokom četverodnevnog angažovanja seminarom su bile obuhvaćene teme koje se odnose na vrednosti i potrebe u ličnoj karijeri, prisutni izazovi, moguće barijere i razvijanje načina za njihovo prevazilaženje. Tokom seminara, organizovane su različite panel diskusije i ispunjavani različiti upitnici među učesnicama kako bi lično spoznale sebe kao pojedinca, kao i svoje kvalitete. Seminarom je bila obuhvaćena razmjena policijskih iskustava i poslova među članicama, te uočavanje najbolje prakse i pitanja o umrežavanju žena u policiji, kao dio politike.