16 Oktobra, 2020

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA UNDP BIH

Dana 16.10.2020. godine u prostorijama Ministartva unutrašnjih poslova Republike Srpske održan je sastanak predstavnica Mreže žena MUP RS sa predstavnicima UNDP BiH. Na sastanku je dogovorena saradnja Udruženja Mreža žena MUP RS sa organizacijom UNDP u BiH na realizaciji projekta „PILLAR“ koji će se implementirati u vremenskom periodu od januara 2021. do juna 2023. godine a kroz koji koji će se dati podrška osnaživanju žena i jačanju uloge Mreže žena i žena policijskih službenika, te unapređenju jednakosti polova u bezbjednosnom sektoru u Bosni i Hercegovini.