13 Maja, 2019

Sastanak sa ambasadoricom OEBS-a

Dana 10.05.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustvovale su sastanku koji je održan sa ambasadoricom OSCE Mellane Verveer.   Na sastanku je razgovarano o temama rodne ravnopravnosti i učešća žena u radu Ministarstva, a cilj posjete delegacije OEBS-a jeste mapiranje stanja rodne ravnopravnosti sa osvrtom na ulogu žena kao faktora mira i bezbjednosti.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o zaštiti žena od svih oblika nasilja, pitanjima ekonomskog i političkog učešća žena i mogućnosti integrisanja rodnih perspektiva na svim nivoima vlasti.

Predstavnice Mreže žena MUP-a Republike Srpske upoznale su delegaciju OEBS-a sa najznačajnijim kampanjama koje su uz podršku Misije OEBS-a i drugih donatora provedene u proteklom periodu.

Više informacija na:

http://www.mup.vladars.net/index.php?vijest=20987&vrsta=novosti