PODRŽAN OD STRANE NORVEŠKE AMBASADE U BIH, PROVEDEN OD STRANE Mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske - RS WPON

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)

Udruženje „Mreža žena MUP RS-RS WPON“ je sredinom 2014. godine apliciralo na konkursu koji je raspisan od strane norveške ambasade u BiH a koji se odnosio na pomoć ove Ambasade poplavljenim područjima u BiH 2014. godine Koncept Projekta osmislile su i izradile članice Mreže u skladu sa potrebama poplavljenog CJB Doboj, a odnosio se na opremanje jedne kancelarije u CJB Doboj za rad policije sa ranjivim grupama stanovništva. Projekat je od strane norveške ambasade u BiH u potpunosti prihvaćen, te su Mreži žena MUP RS odobrena novčana sredstava za sprovođenje projektnih aktivnosti u trajanju od 4 mjeseca koje se odnose na: nabavku kancelarijskog namještaja i tehničke opreme, angažovanje radnika za čišćenje i krečenje kancelarije, nabavka i postavljanje laminata, te opremanje kancelarije i stavljanje u upotrebu.

Ministar unutrašnjih poslova dao je saglasnost za potpisivanje projekta i realizaciju aktivnosti predviđenih projektom. 

Dana 17.10.2014. godine potpisan je projekat između Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ i norveške ambasade u BiH pod nazivom „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)“. 

 

O projektu

Projekat „Opremanje kancelarije za rad policije sa ranjivim grupama (djeca, žene, žrtve nasilja, manjinske grupe)“ na području CJB Doboj realizovan je u vremenskom periodu od 01. novembra 2014. godine do 28. februara 2015. godine. 

U skladu sa Projektom, nabavljen je kancelarijski namještaj i tehnička oprema. Predviđena kancelarija je oprana, očišćena, okrečena, postavljen je laminat, klima, unesen namještaj i oprema te je kancelarija stavljena u funkciju. 

Svi troškovi koji su nastali realizacijom ovog projekta pokriveni su iz sredstava odobrenog granta. 

 

Procjena potrebe za projektom

U poplavama koje su pogodile BiH tokom maja 2014. godine poplavljeni su objekti MUP RS – CJB Doboj. Veći dio ovih prostorija još uvijek nije renoviran i osposobljen za stavljanje u redovnu funkciju. Zbog toga su policijskim službenicima MUP-a RS znatno otežani uslovi rada (veliki broj policijskih službenika radi sa velikim broj stranaka na malom prostoru u malom broju kancelarija, nije omogućena privatnost tokom obavljanja razgovora, problem je sa vremenom koje je potrebno odvojiti za veliki broj stranaka i sl.). 

Realizacijom ovog projekta tj. opremanjem jedne kancelarije u CJB Doboj olakšali bismo i unaprijedili rad policijskih službenika sa ranjivim grupama (djeca, maloljetnici, žene i manjinske grupe žrtve nasilja i zločina iz mržnje). 

Rad sa ovim kategorijama žrtava odnosno oštećenih lica zahtijeva poseban pristup; odvajanje potrebnog vremena za obavljanje razgovora, omogućavanje privatnosti tokom obavljanja razgovora koju trenutno nije moguće obezbijediti zbog objektivnih okolnosti (u jednoj kancelariji istovremeno sjedi i radi veći broj policijskih službenika), rad sa maloljetnicima zahtijeva prisustvo roditelja, te branioca i predstavnika organa starateljstva i sl. Prvi korak u ovom procesu je obezbjeđivanje elementarnih uslova za ostvarivanje kontakta, obavljanje razgovora i uzimanje izjava na zapisnik u kancelarijama koje su uredno namještene, očišćene i u kojima je moguće odvojiti onoliko vremena koliko je potrebno za rad sa ovim licima.

Realizacijom ovog projekta omogućen je uslovniji i kvalitetniji rad policijskih službenika CJB Doboj sa populacijom koja je navedena kao ciljna grupa ovog projekta.

Sadržaj