EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U OBLASTI RODNO ZASNOVANOG NASILjA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Podržan od strane Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, realizovan od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON
O PROJEKTU

Projekat „Edukacija policijskih službenika u oblasti rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža“ realizovan je u vremenskom periodu od 31.12.2019. godine do 31.07.2020. godine.
Prije početka edukacija koncipirani su ulazni i izlazni testovi za potrebe polaznika edukacija, odnosno kao alati za mjerenje kako stavova, tako i usvojenih znanja i vještina tokom edukacije.
Teme koje obrađivane na predmetnoj edukaciji su sljedeće:

– „Dokumentovanje i procesuiranje slučajeva nasilja u porodici“;
– „Intervencija policijskih službenika i kontrola njihovog postupanja u predmetima rodno zasnovanog nasilja“;
– „Zaprimanje prijava i istrage rodnozasnovanih krivičnih djela putem društvenih mreža“.

CILJNA GRUPA PROJEKTA

Ciljna grupa projekta su polciijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ukupno 45 policijskih službenika ovog Ministarstva je pohađalo obuku kroz ovaj projekat – od toga 38 polaznica ženskog pola i 7 polaznika muškog pola.

PROJEKTNA DINAMIKA
Edukacije su realizovane prema sljedećoj dinamici:
  • Dana 03.03.2020. godine u hotelu „Bosna“ u Banjaluci realizovana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Banja Luka i Policijske uprave Mrkonjić Grad, a istu je pohađalo 15 polaznika – policijskih službenika;
  • Dana 22.06.2020. godine u hotelu „Hajdučke vode“ u Tesliću realizovana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Doboj i Prijedor, a istu je pohađalo 15 polaznika – policijskih službenika;
  • Dana 10.07.2020. godine u hotelu „Board“ na Jahorini realizovana je edukacija za policijske službenike Policijskih uprava Istočno Sarajevo i Foča, a istu je pohađalo 15 polaznika – policijskih službenika;
CILJEVI PROJEKTA
Na osnosu analize ulaznih i izlaznih testova zaključeno je da je obuka ocijenjena kao veoma dobra, takođe, veoma visoko su ocijenjeni izbor tema i predavača, te se može zaključiti da je cilj obuke u potpunosti ostvaren kao i da su definisani projektni zadaci uspješno realizovani. Od strane polaznika edukacije izražena je potreba za daljim usavršavanjem policijskih službenika u oblasti rodnozasnovanog nasilja putem društvenih mreža, kao i adekvatnog dokumentovanja ovih krivičnih djela.