ПРОЈЕКАТ ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - RS WPON

Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце

Иако свакодневна искуства из градова широм Босне и Херцеговине говоре говоре у прилог томе да се дјеца ромске националности често јављају као жртве разних видова асоцијалног понашања, посебно да су често жртве прекршаја у виду просјачења, надлежне институције не располажу позданим статистичким и аналитичким подацима који би указале на то у којој мјери је овај проблем распрострањен у БиХ. Такође, ромска дјеца се појављују као жртве кривичних дјела у области навођења на просјачење, трговине људима ради сексуалне експлоатације и просјачења. То неријетко доводи до стигматизације цјелокупне ромске популације у БиХ од стране осталих грађана, па чак и од стране представника институција. Неспорно је да у великом проценту ова стигамтизација је заступљена уопштено код грађана, али и полицијских службеника због неосвијештености и неразумијевања историје, културе и обичаја ромске нације, као и проблема са којима се сусрећу што ствара све дубљи јаз са припадницима Рома и не добијамо квалитетне резултате како у смањењу негативне појаве просјачења, тако и смањење наведених кривичних дјела у којима се Роми и Ромкиње појављују као жртве.


Сензибилизацијом полицијских службеника, разумијевањем и унапређењем њиховог рада са ромском заједницом неспорно ће смањити проценат горе наведених негативних појава које директно погађају припаднике ромске мањине, посебно дјецу. Такође, адекватним информисањем грађана о ромској историји, традицији, обичајима и проблемима са којима се сусрећу, доћи ће до промјена ставова код грађана у смислу пружања подршке полицији у сузбијању деликата гдје се Роми и Ромкиње често појављују као жртве.


О ПРОЈЕКТУ

У оквиру пројекта „Спречавање дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце“ реализоване су сљедеће активности:

 

израда брошуре на тему „Спречавње дискриминације Рома и кршења права ромске дјеце“, за потребе полицијских службеника/ца, кадета/киња Полицијске академије и студената/киња Факултета безбједносних наука,
израда улазних и излазних анкета за поалзнике едукација, организација и реализација радионице за потребе студената/киња Факултета безбједносних наука;
организација и реализација радионице за потребе полицијских службеника/ица Полицијских управа за организовани и тески криминалитет, Добој, Бања Лука и Градишка и Полиције Брчко Дистрикта, МУП-а Тузланског кантона, МУП-а Зеницког кантона;
организација и реализација уличне кампање у Добоју; организација и реализација радионице за потребе кадета/иња Полицијске академије; организација и реализација радионице за потребе полицијских службеника/ица Полицијских управа Источно Сарајево, Фоча и Требиње и Брцко дистрикта; МУП-а Босанско подрињског кантона, МУП-а Тузланског кантона;
рганизација и реализација уличне капмање у Требињу;
организација и реализација уличне кампање у Источном Сарајеву;
Анализа улазних и излазних упитника – мјерење промјене ставова код уцесника едуација;
Анализа евалуационих уитника – оцјењивање компетенција предаваца и избора тема за едукације.

Дана 22.04.2019. године, на Факултету безбједносних наука у Бања Луци, одржана је прва едукација за студенте/ице. Едукацији је присуствовало 21 судент, од чега 20 жена и 1 мушкарац. Едукација се реализовала током једног радног дана и све предвиђене теме су презентоване уз предвиђену заједничку дискусију предавача и полазника.

Дана 27.05.2019. године, у Добоју, хотелу „Парк“ одржана едукација за полицијске службенике и службенице Полицијски управа Добој, Бања Лука и Градишка, као и полицијске службенице Полиције Брчко Дистрикта, МУП-а Тузланског кантона, МУП-а Зеницког кантона. Едукацији је присуствовало 20 полазника, од чега 13 мушакараца и 7 жена.

Дана 28.05.2019. године, у граду Добоју одржана је улична кампања.

Дана 13.06.2019. године, у Бања Луци, хотелу „Палас“, одржана је едукација за кадете и кадеткиње Полицијске академије.

Дана 27.06.2019. године, на Јахорини, хотелу „Борд“ реализована је друга едукација за потребе полцијских службеника и службеница Полицијских управа Источно Сарајево, Фоча и Требиње, као и полицијске службенице Полиције Брчко Дистрикта МУП-а Босанско подрињског кантона, МУП-а тузланског кантона. Едукацији је присуствовало 20 полицијских службеника/ца, од чега 6 мушкараца и 14 жена.

Дана 30.06.2019. године реализована је улична кампања за потребе грађана и грађанки Требиња. Кампању је организовале представнице Мреже и полицијски службеници и службенице Полицијске управе Требиње.

Дана 12.08.2019. године, у Источном Сарајеву, као посљедња активност пројекта, реализована је улична кампања за потребе грађана и грађанки Источног Сарајева. Кампању су организовале  представнице Мреже и Полицијске управе Источно Сарајево, а претходно је иста најављена од стране Одјељења за информисање Слузбе Министарства унутрасњих послова РС.


ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА

Циљна група пројекта су полицијски службеници, кадети Полицијске академије МУП-а РС, студенти Факултета безбједносних наука, као и грађани општина Источно Сарајево, Добој и Требиње.


УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА

Сами почетак пројекта је подразумијевао остваривање партнерства и сарадње са НВО „Романи Ћеј“, те су представнице удружења, као и друге особе ангажоване на пројекту добили прилику да ближе упознају програм и рад ромске организације и стекну нова знања о ромској заједници. Стога, већ само партнерство довело је до промјене ставова и подизања нивоа сензибилизације чланица удружења. Додатном утицају и ојачавању сарадње допринио је процес снимања заједничког видео-клипа, у организацији менаџмента пројекта „Дијалог за будућност“ .

 

Студенти и академци – будући полицијски службеници показали су велику заинтересованост за теме едукација, постављали су много питања а посебно су значајним оцијенили присуство представнице ромске популације на едукацији. Оваквим активностима и едукацијама итекако се може утицати на подизање нивоа и свијести и промјену негативних ставова те смањење предрасуда према ромској популацији, сто је од посебно значаја кад се ради о будућим представницима друштвеног система који треба да поступају у случајевима дискриминације ромске популације.

На едукацијама полицијски службеници међусобно су размјењивали искуства, на конкретним примјерима из праксе настојало се доћи до најбољег могућег рјешења, како би се убудуће још боље поступало. Веома је значајан утицај сарадње између МУП-а РС и представника других МУП-ова из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта који су имали прилику размијенити искуства у раду и поступању са овом популацијом.

Посебан утицај остварен је уличним кампањама које су превазишле очекивања организаторица кампања. О утицају кампања на грађане, јасно говори и медијска заинтересованост и чињеница да су активности пројекта, посебно кампање објављиване на десетинама портала. Посматрано са становишта родног утицаја, уицај је равноправно распоређен како на жене, тако и на мушкарце.

Представници организација из других земаља контактирали су представницу партнерског Удружења „Ромска дјевојка – Романи Ћеј“ те су се распитивали о динамици и начину реализације овог пројекта јер се активности овог типа реализују први пут у ширем региону.

Као резултат пројекта, представници Удружења „Ромска дјевојка – Романи Ћеј“ одлучили су да се више посвети и да више раде на очувању ромске културе, традиције као и да посвете више рада о случајевима дикриминације и предрасудама о ромској популацији.

Садржај