ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ ФИГАП програма, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Превенција насиља путем интернета као облик заштите дјевојчица од сексуалне експлоатације

Удружење „Мрежа жена МУП РС-RS WPON“ је средином 2014. године аплицирало на конкурсу који је расписан од стране Агенције за равноправност полова БиХ. Концепт Пројекта осмислиле су и израдиле чланице Мреже у складу са организацијом и потребама дијела МУП РС, односно територија градова Бања Лука и Приједор. Пројекат је од стране Агенције за равноправност полова БиХ у потпуности прихваћен, те су Мрежи жена МУП РС одобрена новчана средстава за спровођење пројектних активности у трајању од 9 мјесеци које се односе на: ангажовање аутора за израду брошуре за ученице основних школа на тему заштите дјевојчица од искоришћавања на интернету, израду брошуре, припрему и израду улазних и излазних тестова за ученице које ће присуствовати едукацији, ангажовање предавача – едукатора за реализацију наставе у основним школама на подручју градова Бања Лука и Приједор, анализу улазних и излазних анкета те финалну евалуацију пројекта.
Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.

Дана 02.10.2014. године потписан је пројекат између Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ и Министарства за људска права и избјеглице БиХ под називом „Превенција насиља путем интернета као облик заштите дјевојчица основношколског узраста од сексуалне експлоатације“.


О пројекту

Пројекат „Превенција насиља путем интернета као облик заштите дјевојчица основношколског узраста од сексуалне експлоатације“ на подручју Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализован је у временском периоду од 01. октобра 2014. године до 30. јуна 2015. године.
У складу са Пројектом, ангажовани су аутори за израду брошуре за ученице основних школа на тему заштите дјевојчица од искоришћавања на интернету, брошура је припремљена и одштампана; сачињени су улазни и излазни тестова за ученице које су присуствовле едукацији. Ангажовани су предавачи – едукатори за реализацију наставе у основним школама, те су предавања за ученице одржана у 10 основних школа на територији градова Бања Лука и Приједор. По завршенним едукацијама извршена је анализа пројекта, односно квалитативна и квантитативна анализа улазних и излазних анкета те финална евалуацију пројекта са препорукама за наредни период.

Сви трошкови који су настали реализацијом овог пројекта покривени су из средстава одобреног гранта.


Процјена потребе за пројектом

У МУП РС евидентиран је незнатан број кривичних дјела из области злоупотреба малољетних лица путем интернета и друштвених мрежа. Такође, уочен је све већи број пријава различитих облика злоупотреба малољетних лица путем друштвених мрежа, посебно дјевојчица са акцентом на сексуално злостављање од стране њима познатих или непознатих лица. Пракса, јавно мнење, те информације како из медија тако и из образовних инститиуција указују на оргоман друштвени проблем по питању злоупотреба дјевојчица основношкослког узраста путем информационо комуникационих технологија. Правна регулатива недовољно регулише ову област, а превенција у смислу директоног рада са популацијом основношколског узраста готово да и не постоји.
Квалитативном анализом пријављених случајева у МУП РС уочљиво је да су, у највећем броју пријављених случајева, жртве малољетне дјевојчице. Даљом анализом те обављеним инфомативном разговорима са истима долазимо до закључка да жртве приликом објављивања предметних фотографија и садржаја на друштвеним мрежама нису схватале опасности којима су потенцијално изложене узимајући у обзир брзину којом се шире информације доступне на интернету.

Жртве најчешће нису биле свјесне широког дијапазона манипулација личним подацима од стране великог броја њима познатих или непознатих особа (хаковање профила, фотомонтаже, објављивање видео клипова, снимака сачињених мобилним телефонима, анимације, итд.).

Све указује на чињеницу да дјевојчице основношколског узратста доприносе сопственој виктимизацији експлоатацијом својих недоличних фотографија на друштвеним мрежама. Наведеном у прилог говори и формирана Фацебоок страница “Дроље основних и средњих школа” која је изазвала бурну рекацију јавности али и траума код дјевојчица и њихових породица чије су фотографије објављене на наведеној страници. Сходно томе, може се констатовати да је хумана сигурност ове ризичне групе на изузетно ниском нивоу и да су неопходни пројекти ове врсте који ће за резултат имати повећање хумане сигурности, односно подизање нивоа свијести код дјевојчица о опасностима манипулације њиховим личним податацима на друштвеним мрежама а које оне саме чине доступним јавности као и потенцијалним опасностима да исте постану жртве трговине људима ради сексуалне експлоатације.


Циљна група пројекта

Циљну групу чине дјевојчице основношколског узраста.
Посредни корисници овог пројекта су запослени у образовним институцијама (школско особље, учитељи, наставници, педагошко-психолошка служба школе) као и родитељи циљне групе односно ученица основношколског узраста.

Организовање едукације за дјевојчице у основним и средњим школама на територији Бања Луке и Приједора

Предавање „Заштита дјевојчица од сексуалног искоришћавања на интернету“ је одржано за 463 дјевојчице петог разреда у основним школама на територији Бање Луке и Приједора.
Након завршених излагања предавача слиједиле су дискусије у којима су учесници едукација имали прилику да изнесу своја искуства у са злоупотребама путем интернета те да поставе питања предавачима о свему што би их евентуално интересовало из ове области.
Свим учесницима едукација подијељене су брошуре на тему „Заштита дјевојчица од искоришћавања на интернету“ која је сачињена за потребе ових едукација кроз пројекат.

Прије почетка едукације ученици су попуњавали улазне анкете, а по завршетку едукације већина учесници су испунили излазне упитнике, односно анкетне упитнике за евалуацију обуке који чине саставни дио укупне евалуације свих обука као и пројекта у цјелини. Креиране су двије врсте анкетних упитника – улазни и излазни.

Улазни упитник је попунило 228 дјевојчица које су похађале предавање.


Кратак приказ резултата

 • Све анкетиране дјевојчице имају отворен профил на фејсбуку (64% дуже од пола године, 14% између пола године и годину а 22% дуже од годину дана) иако исте имају око 10 година а фејсбук забрањује отварање профила млађима од 14 година;
 • Око 20% анкетираних дјевојчица не познаје све особе које има за „пријатеље“ на фејсбуку;
 • 99% анкетираних дјевојчица изјавиле су да њихови родитељи знају да оне имају оворен профил на фејсбуку;
 • 10% анкетираних дјевојчица изјаснило се да њихови родитељи никад не прегледају њихов профил, 35% да родиељи редовно прегледају њихов профил, 32% повремено а 24% можда, али оне то не знају;
 • Око 73% анкетираних дјевојчица проводи до сат времена дневно, око 17% до два сата, а око 10% анкетираних проводи преко два сата дневно на фејсбуку;
 • Око 7% анкетираних дјевојчица изјаснило се да не зна да постоје опасности на фејсбуку;
 • Око 11% дјевојчица сазнало је за опасности путем фејсбука тако што су им другарице испричале да им се нешто неугодно десило;
 • Око 10% анкетираних дјевојчица доживјело је неку непријатност на фејсбуку и да су добиле неку поруку која их је уплашила;
 • Око 93% дјевојчица изјавиле су да не знају шта значе појмови СЕКСТИНГ и ГРУМИНГ;
 • 99% анкетираних дјевојчица изјасниле су се да им је предавање помогло да схвате да фејсбук има лоших страна те да ће убудуће бити опрезније;
 • 95% анкетианих ученица су на предавањима научиле шта значи СЕКСТИНГ и ГРУМИНГ;
 • На питање, колико ти је предавање о Заштити приватности ограничавањем видљивости фотографија помогло да научиш како то урадити и да схватиш да постоји потреба за ограничавањем видљивости, 72% анкетираних изјаснило се да им је много помогло, 27% да им је помогло, а око 1% да им није помогло;
 • 97% дјевојчица ће убудуће за пријатеље прихватати само особе које лично познају;
 • 97% анкетираних дјевојчица су се изјасниле да неће прихватити састанак о дружење у граду са непознатом особом коју су упознали путем фејсбука;
 • 96% анкетираних дјевојлица су се изјасниле да ће пријавити непријатности уколико им се догоде путем фејсбука (родиељима, другарицама, наставницима) а 4% су се изјасниле да неће пријављивати и да ће проблем ријешити саме;
 • 93% анкетираних предавања су оцијениле оцјеном „одличан“, 3% „врло добар“, 2% „добар“, а 2% оцјеном „задовољава“ и „лоше“;

Закључци и препоруке

 • Предавању на тему „Заштита дјевојчица од сексуалног искоришћавања на интернету“ је похађало – су присуствовале 463 дјевојчице петог разреда основних школа на територији градова Бање Лука и Приједор;
 • До 50 пријатеља на фејсбуку има 45,77%, анкетираних дјевојчица, од 50 до 100 пријатеља има 18,66%, до 150 пријатеља има
 • 20%, а преко 150 пријатеља има 15,55% анкетираних дјевојчица;
 • 93,42% анкетираних зна да постоје опасности на интернету, највећи број је рекао да су их на опасности упозорили родитељи;
 • Значајно је истаћи да су дјевојчице схватиле да корисничко име и лозинку не треба дати сваком. Само 2,55% њих је рекло да ће их дати пријатељима са фејсбука или другарицама из разреда;
 • Имајући у виду одговоре дјевојчица и чињеницу да је само 1,26% дјевочица рекло да им предавање није помогло да схвате лоше стране Фејсбука, може се закључити да је у потпуности остварен циљ предавања, а самин тим и постављени задаци;
 • О квалитету одржаног предавања говоре оцјене предавача и предавања, а одлучну оцјену дало 93,28% дјевојчица;

Обзиром на резултате излазне анкете и постигнуте циљеве, можемо закључити да је циљ пројекта у потпуности остварен те да је у циљу превенције насиља путем интернета и сексуалног злостављања малољетница потребно наставити са едукацијом циљне групе на тему заштите од искоришћавања путем интернета!!!

Садржај