ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ МИСИЈЕ ОСЦЕ У БИХ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - РС WПОН

Насиље у породици и родно заснована кривична дјела путем друштвених мрежа– Едукација полицијских службеника

Током 2016. и 2017. године уз сагласност Министра унутрашњих послова и уз финансијску подршку Мисије OEBS у БиХ која је понуђена Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“, реализовани је пројекти „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ и „Насиље у породици – едукација полицијских службеника руководилаца“. Овим пројектом реализовано је 12 едукација на територији свих ЦЈБ, а едукацију је прошло укупно 144 полицијска службеника.

Анализа евалуационих упитника, као и извјештаја након реализованог пројекта, показала је да су наведени пројекти веома добро прихваћени и оцијењен, како од стране полицијских службеника – полазника едукација, тако и едукатора (представици МУП РС и Тужилаштва), те од стране донатора – Мисије ОЕБС у БиХ. Као резултат квалитетне имплементације пројекта, од стране представника Мисије ОСЦЕ у БиХ Удружењу је понуђен наставак сарадње и током 2018. године у виду сличних едукација за полицијске службенике територији РС.

Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.


О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Насиље у породици-обука полицијских службеника и родно заснована кривична дјела-обука полицијских службеника“ реализован је кроз шест едукација, у периоду од 20.03. до 20.11.2018. године за полицијске службенике свих 10 полицијских управа Министарства унутрашњих послова Републике Српске.Пројекат „Насиље у породици и родно заснована кривична дјела-обука полицијских службеника“ укључивала је четири главна модула са евалуацијом кроз практични дио:

 

  1. Документовање и процесуирање случајева насиља у породици;
  2. Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања;
  3. Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља – Когнитивне технике обављања разговора са жртвом и извршиоцем насиља у породици и
  4. Запримање пријава и истраге родно заснованих дјела путем друштвених мрежа.

Програм се састојао од 9 часова током једног радног дана обуке, што је проширено у односу на програме претходне двије године узимајући у обзир додавање четвртог модула.


ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБЕ ЗА ПРОЈЕКТОМ

У поређењу са било којом врстом криминалитета или прекршаја, насиље у породици има специфичан утицај и далокосежне посљедице на будуће генерације и друштво у цјелини. Експанзија друштвених мрежа као комуникационих канала даје простор за извршавање кривичних дјела и прекршаја на један нови, специфичан начин који посебно погађа дјецу и малољетнике. Стога да би се разбило деструктивно дјеловање ових дјела на ширу друштвену заједницу полиција се мора перманентно усавршавати у овој области. Зато кључни фокус обуке јесте на полицијским службеницима, посебно на полицијском знању, вјештинама и способностима.


ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА

Циљну групу чине полицијски службеници који поступају у случајевима насиља у породици са територије МУП РС.

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

Кроз шест едукација за полицијске службенике  у оквиру пројекта „Насиље у породици и родно заснована кривична дјела-обука полицијских службеника МУП РС“ који је спровела „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ а који је финансијски подржан од стране Мисије ОЕБС-а у БиХ присуствовало је укупно 69 полицијских службеника (51 мушког и 18 женског пола) који кроз свакодневне послове и задатке поступају у случајевима насиља у породици и родно заснованих кривичних дјела.

Дана 23.03.2018. године у хотелу „SL Industry“ у Требињу одржана је едукација за полицијске службенике Полицијске управе Требиње. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (9 полицијских службеника мушког и 3 женског пола). Предавачи су били припадници МУП РС и тужилаштва.

Дана 27.04.2018. године у хотелу „Боард“ на Јахорини, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијске управе Источно Сарајево и Фоча. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (8 полицијских службеника мушког и 4 женског пола). Едукацију су одржали припадници МУП РС и тужилаштва.

Дана 22.06.2018. године у мотелу „Новак“ у Зворнику, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијске управе Зворник и Бијељина. Обуци је присуствовало 11 полицијских службеника (10 полицијских службеника мушког и 1 женског пола). Едукацији је такође присуствовала и представница Мисије ОЕБС-а у БиХ Елмаја Бавчић.

Дана 31.08.2018. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијске управе Добој. Обуци је присуствовало 10 полицијских службеника (7 полицијских службеника мушког и 3 женског пола).

Дана 24.09.2018. године у хотелу „Монумент“ на Козари, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијских управа Приједор и Градишка. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (7 полицијских службеника мушког и 5 женског пола).

Дана 29.10.2018. године у хотелу „Видовић“ у Бањој Луци, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике Полицијских управа Бања Лука и Мркоњић Град. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (10 полицијских службеника мушког и 2 женског пола).


ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ

Што се тиче евалуације едукација, првенствено је потребно нагласити да је избор модула утицао да се постигне пуна сврха едукација, те се може потврдити да је циљ пројекта остварен у потпуности. Теме које су предавачи излагали надовезивале су се једна на другу а нови модул који се односи на проблематику насиља у породици и родно заснованих кривичних дјела путем друштвених мрежа са којим се полицијски службеници сусрећу у пракси је употпунио ту цјелину.
Један од закључака са свих одржаних едукација, у контексту интеракције, активности учесника и презентације знања и вјештина од стране едукатора јесте висок ниво професионализма и отворености за рјешавање проблематике комплексности поступања у конкретним кривичним и прекршајним предметима.

Такође, анкетирани полицијски службеници су се у стопроцентном броју изјаснили да је избором модула, односно тема, постигнут ефекат.

Методолошко повезивање третирања проблематике насиља у породици и ронозаснованог насиља путем друштвених мрежа и интернета, дало је жељене резултате у обукама реализованим за потребе полицијских управа МУП РС, посебно младим кадровима који су током основне полицијске обуке на Полицијској академији добили основна знања и вјештине о сузбијању и спречавању насиља у породици и скромна знања и вјештине о истрагама родно заснованог насиља путем друштвених мрежа које је у експанзији са развојем информационих технологија.

Као и претходне двије године наглашена је посебност оваквог вида обуке због остваривања директног контакта и размјене података и мишљења између полицијских службеника и тужилаца, као и предстваљања и развоја дискусије по конкретним кривичним предметима.

Кроз четврти модул полазници обука упознати су са злоупотребама и међународним полицијским акцијама сузбијања организованих криминалних група и кривичних дјела на штету жена и дјеце, као и истрагама спроведеним од стране домаћих полицијских агенција. Предавач је циљно поентирао специфичности истрага тих кривичних дјела и елементе заштите жртви и свједока током судских поступака.

Према попуњеним анкетама, полазници обука су истакли усвојена знања и вјештине с обзиром да се ради о проблематици која захтијева стално праћење злоупотреба информационих технологија и примјену нових знања у истрагама.

Новина и резултат едукација су свакако елементи превенције насиља у породици и родно заснованог насиља кроз праћење комуникације потенцијалних жртви и насилника путем друштвених мрежа. Наведена проблематика према закључцима током дискусија усмјерена је и на потребу ојачавања сарадње са тужиоцима, али судијама одјељења за прекршаје.


 

ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Истакнута је потреба наставка даљих едукација са посебним акцентом на потребу већег броја ових едукација за потребе руководног кадра, али и евентуалним округлим столовима са представницима других релевантних фактора који поступају у предметним случајевима.

Током дискусије, као и кроз анкете, али и претходне обуке полазници обука су изнијели конкретне примјере позитивне и негативне комуникација са поступајућим тужиоцима, те различитости поступања тужилаца у сличним ситуацијама.

Као и у претходна два пројекта, поново су предложене обуке за већи број руководилаца.

Закључци дискусија су да је неопходно анализу по питању малог броја изречених хитних мјера заштите и мјера безбједности, као и анализе различитости начина поступања у полицијским управама.

Поновна препорука је ојачавање сарадње са правосудним институцијама.

Садржај