ПРОЈЕКАТ ПОДРЖАН ОД СТРАНЕ МИСИJЕ ОСЦЕ У БИХ, ПРОВЕДЕН ОД СТРАНЕ Мреже жена Министарства унутрашњих послова Републике Српске - RS WPON

Насиље у породици – Едукација полицијских службеника

Дана 10.03.2016. године представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ на позив организације Мисије ОСЦЕ у БиХ одржале су састанак са представницима мисије ОСЦЕ у БиХ. Том приликом Удружењу „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ упућен је позив на сарадњу у виду реализације пројекта који би обухватио едукацију полицијских службеника МУП-а РС из свих Центара јавне безбједности на тему насиља у породици. Мрежи жена МУП РС понуђена је подршка у реализацији пројекта који би обухватио едукацију одређеног броја полицијских службеника из области насиља у породици.
Пројектне активности обухватиле би ангажовање компетентних едукатора, организацију и одржавање едукација за полицијске службенике на тему насиља у породици на територији свих ЦЈБ МУП-а РС.

Министар унутрашњих послова дао је сагласност за потписивање пројекта и реализацију активности предвиђених пројектом.


О пројекту

Пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ на подручју Министарства унутрашњих послова Републике Српске реализован је у временском периоду од 16. јуна 2016. године до 16. децембра 2016. године за полицијске службенике 6 Центара јавне безбједности Министарства унутрашњих послова Републике Српске и то: ЦЈБ Требиње, Источно Сарајево, Бијељина, Добој, Приједор и Бања Лука.
Пројекат „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ укључује три главна модула са евалуацијом кроз практични дио:

Документовање и процесуирање случајева насиља у породици;
Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања;
Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља – Kогнитивне технике обављања разговора са жртвом и извршиоцем насиља у породици
У складу са Пројектом, едукатори за три модула и то тужилац Тужилаштва БиХ, представник Јеиднице за професионалне стандарде МУП РС као и педагог – психолог.

Сви трошкови који су настали реализацијом овог пројекта покривени су из средстава одобреног гранта.


Процјена потребе за пројектом

У поређењу са било којом врстом криминалитета или прекршаја, насиље у породици има специфичан утицај и далокосежне посљедице на будуће генерације и друштво у цјелини. Стога да би се разбило деструктивно ђеловање ових ђела на ширу друштвену заједницу полиција се мора перманентно усавршавати у овој области. Зато кључни фокус обуке јесте на полицијским службеницима, посебно на полицијском знању, вјештинама и способностима.


Циљна група пројекта

Циљну групу чине полицијски службеници који поступају у случајевима насиља у породици са територије МУП РС.

Организовање едукација за полицијске службенике на територији МУП РС

Едукацијама за полицијске службенике на тему насиља у породици у оквиру пројекта „Насиље у породици – едукација полицијских службеника“ који је спровела „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ а који је финансијски подржан од стране мисије ОСЦЕ у БиХ присуствовало је укупно 72 полицијска службеника (54 мушког и 18 женског пола) који кроз свакодневне послове и задатке поступају у случајевима насиља у породици, тужиоци Окружних јавних тужилаштава Бања Лука и Добој и стручни сарадник тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бијељина.
Дана 15.07.2016. године у хотелу „Нар“ у Требињу одржана је предметна едукација за полицијске службенике ЦЈБ Требиње. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ЦЈБ Требиње (10 полицијских службеника мушког и 2 женског пола).

Дана 19.08.2016. године у хотелу „Боард“ на Јахорини, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Источно Сарајево. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ЦЈБ Источно Сарајево (8 полицијских службеника мушког и 4 женског пола).

Дана 14.10.2016. године у пансиону „Има дана“ у Бијељини, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Бијељина. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника припадника ЦЈБ Бијељина (7 полицијских службеника мушког и 5 женског пола).

Дана 07.11.2016. године у хотелу „Kардиал“ у Теслићу, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Добој. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (11 полицијских службеника мушкога и 1 женског пола).

Дана 18.11.2016. године у хотелу „Монумент“ на Kозари, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Приједор. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (10 полицијских службеника мушког и 2 женског пола).

Дана 05.12.2016. године у хотелу „Палас“ у Бањој Луци, у оквиру истог пројекта одржана је едукација за полицијске службенике припаднике ЦЈБ Бања Лука. Обуци је присуствовало 12 полицијских службеника (8 полицијских службеника мушког и 4 женског пола). Едукацији је такођер присуствовао и представник Мисије ОСЦЕ у БиХ Јоери Маас.


Постигнути резултати

Методолошко повезивање третирања проблематике насиља у породици кроз три аспекта дало је жељене резултате у обукама реализованим за потребе центара јавне безбједности МУП РС јер су анкете показале да ће сензибилизација полицијских службеника приликом саслушавања жртви насиља у породици утицати на квалитетније документовање прекршаја и кривичних ђела насиља у породици (модул: „Специфичности комуникације полицијских службеника са жртвама породичног насиља – Kогнитивне технике обављања разговора са жртвом и извршиоцем насиља у породици“).
Највећа активност полазника запажена је током реализације модула „Документовање и процесуирање случајева насиља у породици“ од стране тужиоца који је и током дискусије разјаснио недоумице полицијских службеника везане за прикупљање доказа потребних за подизање оптужнице, даље поступање полицијских службеника уколико тужилац донесе наредбу о неспровођењу или обустави истраге, као и доказивање у прекршајном поступку. Kроз модул „Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања“, полицијским службеницима су представљени конкретни предмети у којима је вођен унутрашњи и дисциплински поступак против полицијских службеника који су се појављивали у улози извршилаца насиља у породици или дисциплински процесуираних због неправилности учињених приликом документовања кривичних и прекршајних предмета насиља у породици. Сврха наведног је била директно указивање на посљедице по полицијске службенике које су извјесне у предоченим или сличним случајевима.

Надаље, битно је акцентирати да је посебност обуке постигнута због остваривања директног контакта и размјене података и мишљења између полицијских службеника и тужиоца, а ниво дискусије је значајно подигнут у реализованим едукацијама за припаднике ЦЈБ Бања Лука, Добој и Бијељина због активног учешћа представника Окружних јавних тужилаштава.


Закључци и препоруке

Препоруке које су од стране организатора едукација, односно Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ изведене на основу записничких биљешки током сваке едукације понаособ, анализе спроведног анкетирања полицијских службеника – полазника обуке и издвојених мишљења едукатора су сљедеће:
С обзиром да је посебан допринос пројекту дало учешће тужиоца у улози предавача, као и суђеловање тужилаца на едукацијама за полицијске службенике ЦЈБ Бања Лука, Добој и Бијељина, полицијски службеници су изразили потребу за дужим трајањем едукација, по могућности дводневним, или накнадним округлим столовима како би могли изложити проблематику у поступању код конкретних, специфичних предмета насиља у породици, те добити конкретне упуте и сугестије за поступања у сличним ситуацијама од тужилаца лично;
Исказано је становиште да би се овом проблематиком требали бавити, односно да би рад на овој проблематици додатно унаприједило формирање посебних одсјека у оквиру полицијских станица који би се бавили проблематиком кривичних ђела из области брака и породице, те малољетницима као жртвама и извршиоцима кривичних ђела, будући да су ови сегменти рада кроз полицијску праксу веома уско повезани;
Потенцирана је стресност рада полицијског службеника у случајевима насиља у породици, посебно кад су жртве ђеца, као и недостатак психолога с којим би полицијски службеници били у могућности да обаве разговор. С тим у вези, препорука је да се за полицијске службенике у полицијским станицама који се баве проблематиком насиља у породици, посебно са малољетницим жртвама ових кривичних ђела, обезбиједи барем периодично присуство психолога (запосленог у МУП РС или ванинституционално ангажованог) са којим би полицијски службеници били у могућности да повремено обаве разговор ради психолошког растерећења у вези са задацима и пословима које обављају;
Предложено је да се иницира да казнена политика према починиоцима кривичних ђела и прекршаја насиља у породици буде строжија. Није утврђено на који начин и од кога би ова иницијатива потекла;
На препоруку тужиоца едукатора да полицијски службеници прате судске процесе, односно суђења у предметима у којима су исти поступали, полицијски службеници су се изјаснили да они не прате суђења из објективних разлога који се углавном односе на то да их од стране судова и тужилаштава не обавјештавају кад су суђења заказана, затим због недостатка времена, удаљености суда од полицијских станица (некад и по више десетина километара у једном правцу). С тим у вези је и препорука да се у наредном периоду изнађе начин (путем сугестије у виду дописа и сл.) руководним радницима да у оквиру својих полицијских станица размотре могућност увођења праксе да се полицијским службеницима који раде на предметима насиља у породици омогући присуство суђењима у овим предметима;
У вези са претходном препоруком, на едукацијама је од стране полицијских службеника указивано и на проблеме у заступању прекршајних предмета, посебно у погледу потребне стручности радника који заступа захтјев за покретање прекршајног поступка. С тим у вези препорука је да се у полицијским станицама одреде полицијски службеници који ће се додатно усавршити и који ће на најбољи могући начин заступати прекршајне предмете из области насиља у породици на судовима;
Полицијски службеници свих Центара јавне безбједности у анкетама су предложили да руководни радници у полицијским станицама обавезно требају проћи овакав вид обуке и да би то у многоме дало резултате код ефектности и ефикасности у поступању.

Садржај