ПРОЈЕКАТ Подржан од стране Гендер центра – Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске, реализован од стране Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON

ЕДУКАЦИЈА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У ОБЛАСТИ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Едукација полицијских службеника у области родно заснованог насиља путем друштвених мрежа“ реализован је у временском периоду од 31.12.2019. године до 31.07.2020. године.

Прије почетка едукација конципирани су улазни и излазни тестови за потребе полазника едукација, односно као алати за мјерење како ставова, тако и усвојених знања и вјештина током едукације.

Теме које обрађиване на предметној едукацији су сљедеће:

  • „Документовање и процесуирање случајева насиља у породици“;
  • „Интервенција полицијских службеника и контрола њиховог поступања у предметима родно заснованог насиља“;
  • „Запримање пријава и истраге роднозаснованих кривичних дјела путем друштвених мрежа“.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОЈЕКТА

Циљна група пројекта су полцииjски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Укупно 45 полицијских службеника овог Министарства је похађало обуку кроз овај пројекат – од тога 38 полазница женског пола и 7 полазника мушког пола.


ПРОЈЕКТНА ДИНАМИКА

Едукације су реализоване према сљедећој динамици:

  • Дана 03.03.2020. године у хотелу „Босна“ у Бањалуци реализована је едукација за полицијске службенике Полицијских управа Бања Лука и Полицијске управе Мркоњић Град, а исту је похађало 15 полазника –  полицијских службеника;
  • Дана 22.06.2020. године у хотелу „Хајдучке воде“ у Теслићу реализована је едукација за полицијске службенике Полицијских управа Добој и Приједор, а исту је похађало 15 полазника –  полицијских службеника;
  • Дана 10.07.2020. године у хотелу „Board“ на Јахорини реализована је едукација за полицијске службенике Полицијских управа Источно Сарајево и Фоча, а исту је похађало 15 полазника –  полицијских службеника;

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

На осносу анализе улазних и излазних тестова закључено је да је обука оцијењена као веома добра, такође, веома високо су оцијењени избор тема и предавача, те се може закључити да је циљ обуке у потпуности остварен као и да су дефинисани пројектни задаци успјешно реализовани. Од стране полазника едукације изражена је потреба за даљим усавршавањем полицијских службеника у области роднозаснованог насиља путем друштвених мрежа, као и адекватног документовања ових кривичних дјела.

Садржај