2 Decembra, 2021

Pristup sa fokusom na žrtvu u krivičnom gonjenju nasilja u porodici

U vremenskom periodu od 30.11.-1.12.2021. godine u hotelu Kardial u Tesliću u organizaciji misije OEBS u BiH organizovana je radionica pod nazivom „Pristup sa fokusom na žrtvu u krivičnom gonjenju nasilja u porodici“ na kojoj je učestvovala predstavnica Mreže žena MUP RS Aleksandra Martinović. Učesnici radionice bili su predstavnici svih institucija koje su dio sistema podrške žrtvama porodičnog nasilja. Razmatrana je problematika sa kojom se suočavaju predstvanici ovih institucija u radu. Predstavnica Mreže žena MUP RS aktivno je učestvovala u predlaganju mjera koje bi u narednom periodu trebale biti preduzeti kako bi se unaprijedilo postupanje policijskih službenika kada je u pitanju ova problematika.