1 Novembra, 2019

POLITIKA ZAŠTITE DJECE

U vremenskom periodu 28-29.10.2019. godine predstavnice Mreže žena MUP RS Aleksandra Martinović i Stefani Knežević učestvovale su na seminaru „Politika zaštite djece“, koji je u otganizaciji TRAG Fondacije iz Bepgrada organizovan u Beogradu, Republika Srbija. Usvojena znanja i vještine o prepoznavanju, zanemarivanju i zlostavljanju djece, kontaktu sa djecom i ranjivim odraslim osobama u organizaciji, kao i sveobuhvatnoj zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja, primjenjivaće se u izradi politika i procedura Mreže.