30 Novembra, 2017

Podrška formiranju radne grupe žena u policiji Brčko distrikta BiH 2017

Dana 29.11.2017. godine u Brčkom, uz podršku ICITAP programa u BIH održana je konferencija na temu „Uloga žena u policiji“, na kojoj je u svojstvu panel izlagača učestvovala predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Na konferenciji su predstavnicama policije Brčko distrikta iznesena iskustva u radu Mreže žena MUP RS te je pružena puna podrška Mreže žena MUP RS osnivanju Radne grupe – Žene u policiji Brčko distrikta.