25 Marta, 2019

Konferencija „Pregled postignutih rezultata na polju sprječavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“

U vremenskom periodu od 20.-21.03.2019. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovale su u radu u Konferencije „Pregled postignutih rezultata na polju sprečavanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH (2016-2019)“, koja je u organizaciji UN WOMEN održana u hotelu „Termag“ na Jahorini.

Više informacija na:

https://startbih.ba/clanak/konferencija-o-sprecavanju-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u-porodici-u-bih/106363