2 Septembra, 2021

Institucionalna podrška

Dana 02.09.2021. godine u hotelu „Jelena“ u Banjoj Luci, održana je edukacija za policijske službenike/ce PU Banja Luka, Gradiška, Prijedor i Mrkonjić Grad na temu rodno zasnovanog nasilja putem društvenih mreža. Edukaciju organizuje Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ u okviru projekta „Institucionalna podrška“ koji  se realizuje uz finansijsku podršku Trag fondacije iz Beograda.

Cilj edukacije je unapređenje postupanja policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i adektvatno reagovanje u slučajevima nasilja putem interneta i društvenih mreža kojima su posebno izložene osobe mlađe životne dobi.