2 Septembra, 2015

IAWP konferencija, Kardif

Pripadnice Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovale su na 53. godišnjoj konferenciji Međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP) koja je održana u u vremenskom peridu od 23.-27.08.2015. godine u Cardiff-u, Wales, Velika Britanija. Međunarodna asocijacija žena u policiji ujedno slavi 100. godišnjicu svog osnivanja. Na konferenciji učestvuje preko 600 žena policijskih službenika iz 72 zemlje širom svijeta.

Predstavnica MUP RS je na jednoj od panel diskusija održala izlaganje za učesnice te diskusije na kojoj je policijskim službenicama iz više zemalja svijeta prenijela iskustva uspješno realizovanih aktivnosti i projekata Mreže žena MUP RS – RS WPON. Organizacija, aktivnosti te aktivno učešće Mreže žena MUP RS u aktivnostima Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) navedeni su kao primjer dobre prakse i modela organizovanja i umrežavanja policijskih službenica unutar policijske službe kao i na umrežavanja na regionalnom nivou.

Predstavnica MUP RS Sanja Sumonja je na ovoj konferenciji preuzela ulogu ko-koordinatora regiona 15 IAWP (centralna i istočna Evropa) te je biti imenovana za članicu Odbora direktora IAWP.

Vise informacija na: http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=12699&vrsta