15 Novembra, 2012

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

U vremenskom periodu od 11-12.11.2012. godine odran je treći godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON) na kojem su učestvovale predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON. Cilj ovog sastanka bio je da se razmotri sporovođenje plana WPON za 2012. godinu, razvijanje plana rada WPON za 2013. godinu, izbor Izvršnog odbora WPON za 2013. godinu te omogućavanje razmjene informacija među članicama WPON o rodnim pitanjima, kao i učenje iz iskustva Evropske mreže žena u policiji.

Sastanku su prisustvovale predstavnice 9 policijskih službi iz zemalja Regiona jugoistočne Evrope (Albanija, BiH – Federacja BiH i Republika Srpska), Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija – SEPCA i UNDP.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/The-3rd-Annual-Meeting-of-WPON/