15 Juna, 2014

Globalni samit Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama

U vremenskom periodu od 09.-14.06.2014. godine, predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON i članica međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Sanja Sumonja učestvovala je na Globalnom samitu Sprečavanja seksualnog nasilja u konfliktnim situacijama koji je održan u Londonu, Velika Britanija. Domaćini Samita bili su Sekretar Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije William Hague  i UN-ov posebni izaslanik za izbjeglice Angelina Jolie.

Na Samitu je pored konferencije tokom koje je održano više simultanih sesija bio organizovan i Fringe event (propratni događaj) na kojem je Međunarodno udruženje žena u policiji IAWP predstavilo svoju organizaciju i rezultate rada.

Na otvaranju Fringe eventa predstavnica MUP RS I Mreže žena MUP RS učestvovala je u predstavljanju IAWP domaćinima Samita, nakon čega je učestvovala u panel diskusiji koja je organizovana za studente na temu promovisanja važnosti koncepta rodno osjetljive politike.

Na sesijama tokom trajanja Samita je uglavnom bilo riječi i disusije o Međunarodnom protokolu o dokumentovanju i istragama seksualnog nasilja u konfliktima koji je tokom zadnje dvije godine razvijan od strane međunarodnih eksperata a  čije prvo izdanje je objavljeno u junu 2014. godine.

Više informacija na:
https://www.gov.uk/government/topical-events/sexual-violence-in-conflict

http://www.mup.vladars.net/lat/index.php?vijest=10803&vrsta=novosti