20 Februara, 2020

“GENSAC” konfenrencija

U vremenskom periodu 20-21.02.2020. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala na konferenciji u Berlinu „Gender Equal Small Arms Control – Towards Bullet-Proof Inclusion – Gender Equality Network for Small Arms Control (GENSAC) Conference“ koja je u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Njemačke održana u Berlinu. U okviru panela „Towards Meaningful Inclusion across Region – Best Practices and Practical Lessons Learned from Western Balkans“ koji je održan dana 20.02.2020. godine, predstavljene su aktivnosti MUP-a RS i Mreže žena MUP RS u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Na konferenciji je učestvovalo oko 100 predstavnika različitih međunarodnih i lokalnih organizacija iz Sjeverne i Južne Amerike, Afrike, Kanade i Evrope. Prilikom izlaganja zaključaka konferencije apostrofirano je da su izložene aktivnosti Mreže žena MUP RS primjer izuzetno dobre prakse, te da bi ova iskustva u narednom periodu bilo veoma korisno podijeliti širom drugih regiona koji se bave ovom problematikom.