12 Aprila, 2012

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Dana 10.04.2012.godine održan Forum o rodnoj ravnopravnosti i bezbjednosti u Sarajevu, u organizaciji NATO Štaba Sarajevo, Agencije za ravnopravnost polova BiH i UN WOMEN.

Cilj Foruma je razmjena informacija između vladinog i nevladinog sektora o pitanjima rodne ravnopravnosti. Forumu o rodnoj ravnopravnosti prisustvovale su predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Share on:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp