22 Oktobra, 2021

Edukaciji iz oblasti pisanja projekata

U vremenskom periodu od 19-22.10.2021. godine članice Udruženja „Mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske MUP RS – RS WPON” učestvovale su na edukaciji iz oblasti pisanja projekata i strateškog planiranja. Navedena edukacija se provodi u okviru “Pillar+” projekta koji realizuje UNDP u Bosni i Hercegovini. Edukacija je održana na Jahorini u hotelu Termag. Na navedenoj edukaciji pripadnice Ministarstva iz različitih osnovnih organizacionih jedinica širom Republike Srpske će savladati vještine pisanja projekata koje će kasnije moći primjenjivati na svojim poslovima.