28 Aprila, 2012

Bečići, april 2012.

U vremenskom periodu od 24.-26.04.2012. godine predstavnica „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na Generalnoj skupštini SEPCA (asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope) u svojstvu predjedavajuće WPON-a (Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope).

Predstavnica MUP-a RS i Mreže žena MUP RS na Generalnoj skupštini je direktorima policija JI Evrope, kao i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija (RCC, ICITAP, EUCOM, FBI i dr.) održala prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima Mreže žena policajaca JI Evrope, sa posebnim akcentom na dokumenat smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu.

Više informacija na http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Presents-its-Work-to-the-South-East-Europe-Police-Chiefs-Association/

Share on:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp