2 Jula, 2014

Ženska politička akademija, Sarajevo

Predstavnice Mreže žena MUP RS učestvovale su u radu Ženske političke akademije koja je održana u Sarajevu u vremenskom periodu od 19-22.06.2014. godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Predstavice Mreže žena MUP RS su u okviru Drugog modula koji se bavio tematskom cjelinom „Rod i izgradnja mira“ održale predavanja polaznicama Ženske političke akademije na temu „Rodna pitanja u policiji“. Iste su polaznice Akademije upoznale sa položajem žena u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS, dugogodisnjim iskustvom bavljenjem policijskim poslovima, te sa aktivnostima Mreže žena policajaca JI Evrope, kao i aktivnostima Mreže žena MUP RS.

Više informacija dostupno na: http://hcabl.org/zavren-drugi-modul-enske-akademije/