24 Decembra, 2018

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse

Dana 21.12.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Željka Mileusnić učestvovala je kao izlagač na Regionalnoj konferenciji „Institucionalni odgovor i saradnja u suszbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici-primjeri dobre prakse” koja je u organizaciji Fondacije „Lara” održana u hotelu Radon Plaza, u Sarajevu. Predstvanica je kao primjere dobre prakse predstavila podzakonske akte Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji se odnose na primjenu hitnih mjera zaštite i zaštinih mjera, kao i povredu načela „ne bis in idem”.