24 Decembra, 2018

Učešće predstavnice Mreže žena MUP RS na Osnivačkoj skupštini “Mreže žena u policiji Republike Srbije”

Dana 17.12.2018. godine predstavnica Udruženja „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ Sanja Sumonja učestvovala je na Osnivačkoj skupštini Mreže žena u policiji Reublike Srbije, koja je u organizaciji Švedske policije i MUP-a Republike Srbije održana u Beogradu, Republika Srbija.

Više informacija na http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3358352/osnovana-mreza-zena-u-policiji.html