20 Novembra, 2019

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNO STRUČNOJ KONFERENCIJI

Dana 15.11.2019. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ Slavica Ćibić učestvovala je na međunaordnoj naučno stručnoj konferenciji „Savremena kriminalistika i njene razvojne dimenzije“ koja je u organizaciji Međunarodnog kriminalističkog udruženja održana u Novom Sadu, Republika Srbija. Na konferenciji je predstavnica Mreže žena MUP RS izložila aktivnosti Mreže žena MUP RS i rezultate postignute u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja kroz realizaciju niza projekata tokom proteklog perioda