28 Februara, 2020

Učešće na konferenciji „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji” u Budvi

U vremenskom periodu od 27-28.02.2020. godine, predstvanica Mreže žena MUP RS-RS WPON, Željka Mileusnić, učestvovala je na regionalnoj konferenciji na temu „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji”, koja je u organizaciji UNDP, UNICEF i UNESCO održana u hotelu „Avala“ u Budvi. Na navedenoj konferenciji, prisustvovalo je oko 100 učesnika iz vladinog i nevladinog sektora Srbije, Crne Gore i BiH. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti i realizovani projekti Mreže žena MUP RS u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti i borbe protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.