25 Oktobra, 2012

Trening Žene ženama

U vremenskom periodu 22-23.10.2012. godine predstavnica Udruženja „mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je kao edukator na treningu za profesinalke/ce – subjekte zaštite koji je u organizaciji Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Komisijom za ravnopravnost polova Opštine Istočna Ilidža i u saradnji sa Gender Centrom Republike Srpske i Mrežom žena MUP-a Republike Srpske održan u Istočnom Sarajevu.

Trening je organizovan u okviru projekta kojem je cilj da se značajnihe utiče na poboljšanje kvaliteta života žena žrtava kako porodičnog, tako i ostalih oblika rodno zasnovanog nasilja.