Radionica “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“, Banja Luka

U vremenskom periodu od 14-15.09.2017. godine predstavnica Udruženja “Mreža žena MUP RS – RS WPON” učestvovala je kao izlagač na radionici “Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici i zaštita žrtava“ koja je organizovana u Banja Luci od strane TAIEX – instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cilj radionice je diskutovanje o efikasnim mjerama koje preduzima policija u borbi protiv nasilja u porodici i zaštiti žrtava. Glavni fokus je na tehnikama intervijua i zaštiti žena i djece. Pored toga, radionica se bavi efikasnom primjenom postojećeg zakonodavstva, harmonizacijom zakona protiv nasilja u porodici koji su na snazi u entitetima i Istambulskom konvencijom, prikupljanjem statističkih podataka i međunstitucionalnom saradnjom.

Na radionici su predstavljene realizovane aktivnosti Mreže žena MUP RS na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici.

Radionica, OSCE Banja Luka

Dana 09.08.2017. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ kao panelista-izlagač učestvovala je na radionici koja je za 25 predstavnika organizacija civilnog društva organizovana od strane Misije OSCE u BiH na temu „Nasilje u porodici kao bezbjednosna prijetnja“.

Trening Žene ženama

Trening Žene ženama

U vremenskom periodu 22-23.10.2012. godine predstavnica Udruženja „mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je kao edukator na treningu za profesinalke/ce – subjekte zaštite koji je u organizaciji Udruženja Žene ženama u partnerstvu sa Komisijom za ravnopravnost polova Opštine Istočna Ilidža i u saradnji sa Gender Centrom Republike Srpske i Mrežom žena MUP-a Republike Srpske održan u Istočnom Sarajevu.

Trening je organizovan u okviru projekta kojem je cilj da se značajnihe utiče na poboljšanje kvaliteta života žena žrtava kako porodičnog, tako i ostalih oblika rodno zasnovanog nasilja.