5. godišnji sastanak WPON

5. godišnji sastanak WPON

Članice Mreže žena MUP RS učestvovale su na petom godišnjem sastanku mreže ženskih policijskih službenika u jugoistočnoj Europi (WPON) koji je održan je 3. i 4. decembra 2014. godine u Tirani, Albanija gdje je okupio predstavnike osam (8) policijskih službi iz jugoistočne Europe (SEE).

Cilj sastanka bio je omogućiti razmjenu informacija i razmjenu iskustava na promovisanju ravnopravnosti polova u policiji te omogućiti razmjenu iskustava o aktivnostima i rezultatima ostvarenih tokom godine. Pored toga, sastanak je omogućio umrežavanje i razmjenu znanja među visoko pozicioniranim ženama policijskim službenicima u regionu.

Članovi WPON-a također su razmatrali o nacrt analize podataka prikupljenih 2014. godine o zastupljenosti žena u policijskim službama u Jugoistočnoj Europi. Ovi podaci se fokusiraju na žene u policijskoj obuci, obrazovanju i različitim položajima u policijskim službama i prikupljaju ih članovi WPON-a. Analiza podataka bit će dovršena početkom 2015. godine.

Učesnici sastanka su razmijenili planove o budućim aktivnostima s ciljem daljeg jačanja rodne perspektive u policijskim službama u Jugoistočnoj Europi. Izabran je novi Izvršni odbor WPON-a za 2015. godinu, a predstavnica Mreže žena MUP RS izabrana je za zamjenicu predsjednice WPON-a.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/5th-Annual-Meeting-of-the-Women-Police-Officers-Network-in-South-East-Europe-WPON-took-place-in-Tirana/

4. godišnji sastanak WPON

4. godišnji sastanak WPON

U vremenskom period od održan od 3 – 5. decembra 2013. u Beogradu, Srbija, održan je 4. godišnji sastanak Mreže žena policajaca JI Evrope koji je imao sljedeće ciljeve:

  1. da se omogući razmjena informacija među članicama WPON-a o aktivnostima koje su
   sprovodile policijske službe i asocijacije policijskih službenica u toku 2013;
  2. da se uradi evaluacija tri godine rada WPON i da se procjene njeni uticaji;
  3. da se porazgovara o budućim aktivnostima WPON mreže;
  4. da se izabere Izvršni odbor WPON-a za 2014.

Četvrtom godišnjem sastanku WPON-a prisustvovalo je 15 članica Saveta WPON-a iz ministarstava unutrašnjih poslova/policijskih službi: Albanije, BiH Federacije, BiH-Republike Srpske (RS), Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije.

Članice WPON-a prikazale su najvažnije aktivnosti koje su se odvijale u policijskim službama ili
lokalnoj asocijaciji žena u policiji, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u policijskoj praksi. Ciljnovog dijela sastanka bio je da se omogući razmjena informacija i stečenog znanja kao i da se uči na iskustvu drugih.

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Konferencija Mreže žena MUP RS – RS WPON 2012

Dana 10.12.2012. godine u prostorijama Administrativnog centra Vlade RS održana je prva međunarodna godišnja konferencija Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ sa svrhom promocije Mreže te promocije smjernica za rodno osjetljivu policijsku praksu koje su razvijene u okviru Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope (WPON) a u čijoj izradi su aktivno učestvovale predstavnice MUP RS i Mreže žena MUP RS.

Na Svečanom otvaranju Konferencije prisutnim učesnicima/učesnicama obratili su se Indira Rogić, predsjednica Skupštine Mreže žena MUP RS-RS WPON, Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Njena ekselencija Vibeke Lilloe, ambasadorka, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Izlagači na Konferenciji bili su predsjednica Međunarodnog udruženja žena u policiji (IAWP) Jane Townsley, predsjednica Evropske mreže žena u policiji (ENP) Anita Wieman, predsjednica Mreže žena policajaca jugoistočne Evrope /WPON/ i predsjednica Upravnog odbora Mreže žena MUP RS Sanja Sumonja i članica Sekretarijata WPON Bojana Balon. Učesnici na Konferenciji bili su predstavnici/ce WPON-a iz regiona (MUP Srbije, MUP Crne Gore i MUP R. Hrvatske), predstavnice WPON FBiH MUP-a, predstavnici/ce relevantnih organizacija i institucija, te međunarodnih organizacija u RS i BiH, koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti (UNDP, OSCE, ICITAP, Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, Gender centar Vlade RS, Agencija za ravnopravnost polova BiH, Ministarstvo bezbjednosti BiH), predstavnici/ce nevladinih organizacija koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i predstavnici/ce Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/Association-Network-of-Women-in-the-Ministry-of-Interior-of-Republic-of-Srpska-BiH-Holds-its-First-Annual-Conference/

 

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

Godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON), Bugarska

U vremenskom periodu od 11-12.11.2012. godine odran je treći godišnji sastanak Mreže žena jugoistočne Evrope (WPON) na kojem su učestvovale predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON. Cilj ovog sastanka bio je da se razmotri sporovođenje plana WPON za 2012. godinu, razvijanje plana rada WPON za 2013. godinu, izbor Izvršnog odbora WPON za 2013. godinu te omogućavanje razmjene informacija među članicama WPON o rodnim pitanjima, kao i učenje iz iskustva Evropske mreže žena u policiji.

Sastanku su prisustvovale predstavnice 9 policijskih službi iz zemalja Regiona jugoistočne Evrope (Albanija, BiH – Federacja BiH i Republika Srpska), Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija – SEPCA i UNDP.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/The-3rd-Annual-Meeting-of-WPON/

Zlatibor 2012.

Zlatibor 2012.

Dana 08. – 09. maja 2012, INDP/SEESAC, DCAF, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i SEPCA (Asocijacija šefova policija jugoitočne Evrope) organizovali su obuku na temu zagovaranja za članice Savjeta WPON-a. Obuka je organizovana na Zlatiboru, Republika Srbija. Osnovni cilj ovog seminara je bio jačanje kapaciteta članica Savjeta da zagovaraju rodnu ravnopravnost u okviru svojih policijskih službi.

Navedenoj obuci prisustvovale su dvije predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Strengthen-Capacity-to-Advocate-More-Effectively-for-Gender-Equality-within-the-Police-Services/

Bečići, april 2012.

Bečići, april 2012.

U vremenskom periodu od 24.-26.04.2012. godine predstavnica „Mreže žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na Generalnoj skupštini SEPCA (asocijacija šefova policija Jugoistočne Evrope) u svojstvu predjedavajuće WPON-a (Mreža žena policajaca Jugoistočne Evrope).

Predstavnica MUP-a RS i Mreže žena MUP RS na Generalnoj skupštini je direktorima policija JI Evrope, kao i predstavnicima drugih međunarodnih organizacija (RCC, ICITAP, EUCOM, FBI i dr.) održala prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima Mreže žena policajaca JI Evrope, sa posebnim akcentom na dokumenat smjernice za rodno osjetljivu policijsku praksu.

Više informacija na http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Presents-its-Work-to-the-South-East-Europe-Police-Chiefs-Association/