Trka za život

Trka za život

Dana 29.09.2012 godine na poziv predstavnika Udruženja žena „Iskra“, predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ prisustvovale su manifestaciji Race for the cure – Trka/šetnja za ozdravljenje koja je održana u Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

Cilj navedene manifestacije je podizanje svijesti o karcinomu dojke i promovisanje ranog otkrivanja bolesti.

Federalna mreža

Federalna mreža

08U periodu od 04-06.07.2012 godine u Sarajevu u Hotelu „Astra Garni“ održan je sastanak članica Udruženja “Mreža žena policajaca” u saradnji sa SEESAC/UNDP.

Istom prilikom održan je seminar pod nazivom “Rodna pitanja u oblasti sigurnosti”, na kojem su kao gosti prisustvovale predstavnice 1208Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

RS WPON u Holandiji

RS WPON u Holandiji

U vremenskom periodu 05-08.06.2012. godine predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ boravile su u studijskoj posjeti MUP-u Kraljevine Holandije i Evropskoj mreži žena u policiji (ENP) na temu „Žene u policiji“.

Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa evropskim zakonodavstvom na ovu temu, pravilima i procedurama u slučajevima polne diskriminacije, regrutovanjem i integracijom žena u agencije za prvođenje zakona, ulogom asocijacija i mreža žena u policiji i saradnjom sa nevladinim organizacijama.

Studijska posjeta je organizovana u okviru TAIEX programa (instrument Evropske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija).