СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА „МРЕЖА ЖЕНА МУП РС – РС WПОН“

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА „МРЕЖА ЖЕНА МУП РС – РС WПОН“

Дана 18.10.2019. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу одржана је редовна годишња Скупштина Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ на којој је усвојена Стратегија развоја Удружења „Мрежа Жена МУП РС–РС WПОН“, Акциони план за имплементацију стратегије развоја те друга подзаконска акта. Договорени су сљедећи кораци којицеи подстакли развој организационих капацитета… Скупштина је одржана уз финансијску подршку ОСЦЕ у БиХ и Траг фондације из Београда.

Скупштина удружења RS WPON

Скупштина удружења RS WPON

Дана 16.06.2017. године, одржана је скупштина Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“. Скупштином је предсједавала предсједница Скупштине која је отворила засједање и дала уводну ријеч. Поред чланица Мреже, Скупштини је присуствовала и Елмаја Бавчић као представница ОСЦЕ мисије у БиХ уз чију финансијску подршку је и организована Скупштина.

Предсједница Управног одбора презентовала је активности и остварене резултате Удружења, те поднијела финасијски извјештај који је једногласно усвојен.

Усвојен је нови Статут Удружења, те одабрани Управљачки органи (Скупштина, Уравни и Наџорни одбор). Такође, формирана су нова радна тијела у оквиру Удружења и то Одбор за промоцију и информисање, Одбор за родна питања и улогу жена у МУП те Одбор за спорт и културу.