Federalna mreža

Federalna mreža

08U periodu od 04-06.07.2012 godine u Sarajevu u Hotelu „Astra Garni“ održan je sastanak članica Udruženja “Mreža žena policajaca” u saradnji sa SEESAC/UNDP.

Istom prilikom održan je seminar pod nazivom “Rodna pitanja u oblasti sigurnosti”, na kojem su kao gosti prisustvovale predstavnice 1208Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Zlatibor 2012.

Zlatibor 2012.

Dana 08. – 09. maja 2012, INDP/SEESAC, DCAF, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i SEPCA (Asocijacija šefova policija jugoitočne Evrope) organizovali su obuku na temu zagovaranja za članice Savjeta WPON-a. Obuka je organizovana na Zlatiboru, Republika Srbija. Osnovni cilj ovog seminara je bio jačanje kapaciteta članica Savjeta da zagovaraju rodnu ravnopravnost u okviru svojih policijskih službi.

Navedenoj obuci prisustvovale su dvije predstavnice Mreže žena MUP RS – RS WPON.

Više informacija na http://www.seesac.org/News_1/WPON-Strengthen-Capacity-to-Advocate-More-Effectively-for-Gender-Equality-within-the-Police-Services/