Радионица, ОСЦЕ Бања Лука

Дана 09.08.2017. године у хотелу Јелена у Бањој Луци представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“ као панелиста-излагач учествовала је на радионици која је за 25 представника организација цивилног друштва организована од стране Мисије ОСЦЕ у БиХ на тему „Насиље у породици као безбједносна пријетња“.

Скупштина удружења RS WPON

Скупштина удружења RS WPON

Дана 16.06.2017. године, одржана је скупштина Удружења „Мрежа жена МУП РС – RS WPON“. Скупштином је предсједавала предсједница Скупштине која је отворила засједање и дала уводну ријеч. Поред чланица Мреже, Скупштини је присуствовала и Елмаја Бавчић као представница ОСЦЕ мисије у БиХ уз чију финансијску подршку је и организована Скупштина.

Предсједница Управног одбора презентовала је активности и остварене резултате Удружења, те поднијела финасијски извјештај који је једногласно усвојен.

Усвојен је нови Статут Удружења, те одабрани Управљачки органи (Скупштина, Уравни и Наџорни одбор). Такође, формирана су нова радна тијела у оквиру Удружења и то Одбор за промоцију и информисање, Одбор за родна питања и улогу жена у МУП те Одбор за спорт и културу.

 

Конференција „Успостављање мреже жена полицајаца у Украјини“

Конференција „Успостављање мреже жена полицајаца у Украјини“

У временском периоду од 07-09.06.2017. године представница Мреже жена МУП РС – RS WPON учествовала је у раду конференције „Успостављање мреже жена полицајаца у Украјини“ која се одржава у Кијеву, Украјина.

Конференција је организована од стране Програма за подршку полицијској обуци канадске Владе у Украјини и на истој, поред представника Националне полиције Украјине учествују представнице међународне асоцијације жена у полицији (ИАЊП).

Присутнима на конференцији обратили су се амбасадор Канаде у Украјини Роман Њасцхук, као и замјеница министра унутрашњих послова Украјине Анастасија Деева.

Представница МУП РС је на овој конференцији присутнима изложила пројекте који су реализовани од стране Мреже жена МУП РС – РС ЊПОН од њеног оснивања 2011. године до данас.

Активности које су реализоване од стране Удружења Мреже жена МУП РС – РС ЊПОН високо су оцијењене од стране учесника конеференције. Пренесена искуства у формирању Мреже жена МУП РС и реализацији пројеката послужиће узор формирању и даљим активностима мреже жена полицајаца у Украјини.

Конференција „Жене у полицији – значај умрежавања“, Београд

Конференција „Жене у полицији – значај умрежавања“, Београд

У временском периоду од 24-25.10.2016. године представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ учествовала је у на конференцији „Жене у полицији – значај умрежавања“ која је у организацији Мисије ОСЦЕ у Србији и Шведске полиције у Србији организована у Београду, Република Србија.

Представница Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WПОН“ одржала је презентацију о активностима и реализованим пројектима Мреже жена МУП РС.

На конференцији су своја искуства о умрежавању жена полицијских службеника представили представници асоцијације жена полицајаца  Велике Британије, Немачке, Естоније, Шведске, Федерације БиХ, као и представнице Интернационалне мреже жена полицајаца и регионалне – Балтичко-нордијске мреже.

Више информација доступно на: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/236-konferencija-o-umrezavanju-zena-u-policijama-evropskih-zemalja

 

Округли сто „Жене, мир и сигурност у Републици Српској“, Бања Лука

Округли сто „Жене, мир и сигурност у Републици Српској“, Бања Лука

Дана 12.05.2016. године представнице Удружења „Мрежа жена МУП РС – РС WPON“ учествовале су као излагачи на Округлом столу под називом „Жене, мир и сигурност у Републици Српској“, који је за ученице завршних разреда средњих школа организован у Бањалуци. Округли сто организован је од стране Удружења за помоћ ђеци и жена жртвама породичног насиља „Женски центар“ Требиње, у оквиру пројекта „Жене, мир и сигурност у Републици Српској“.

На Округлом столу представнице Мреже жена МУП РС одржале су презентацију о улози и значају жена у полицијским службама те су о статусу жена полицијских службеника разговарале са учесницама Округлог стола.

Радионица „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“, Београд

Радионица „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“, Београд

У временском периоду од 07.-08.04.2016. године, представница Мреже жена МУП РС – РС WПОН учествовала је на радионици под називом „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“ на којој је одржла излагање о Мрежи жена МУП РС – РС WPON. Радионица је одржана у Београду у организацији МУП-а Републике Србије и Полиције Шведске у Србији. Радионица је одржана за чланове Тима за имплементацију пројекта „Увођење родне агенде у МУП Србије 2016-2018. године“ који чине представици МУП-а Републике Србије.

Поред чланова имплементационог тима радионици је присуствовао помоћник директора за стратешко планирање, људске ресурсе, стручно усавршавање и остале послове полиције МУП-а Републике Србије.10

Представница МУП РС је на конференцији одржала презентацију о активностима Мреже жена МУП РС – РС WPON и пројектима који су реализовани од стране Мреже жена МУП РС од њеног оснивања до данас а уз подршку домаћих и међународних организација.

На радионици су учествовале и представнице Мреже жена полицајаца у БиХ те МУП-а Републике Хрватске које су такође одржале презентације и излагање о искуствима МУП-а Федерације БиХ те МУП-а Републике Хрватске.

Циљ одржаних презентација је подршка успостављању Асоцијације/Мреже жена полицајаца Републике Србије, како би се чуо глас запослених жена у МУП и имао утицаја на доношење одлука које се тичу пословних процеса у МУП  и послова полиције уопште.

Више информација на: http://moismeu.rs/index.php/projekti/spap-ii/37-srpski/projekti/spap-ii/217-rodna-agenda