Konferencija „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“, Brisel

Konferencija „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“, Brisel

U vremenskom periodu od 23.-27.09.2012. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je na konferenciji „Udruživanje u svrhu promjena – udruženja žena i bezbjednosni sektor“ koja je održana u Briselu, Kraljevina Belgija. Konferenciji je prisustvovalo oko 30 policijskih službenica iz nekoliko zemalja širom svijeta. Na konferenciji su diskutovana pitanja udruživanja žena zaposlenih u policijskim strukturama, uloge ženskih asocijacija te integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u bezbjednosnom sektoru.

Predstavnica Mreže žena MUP RS je tokom panel diskusije koja se odnosila na promociju udruženja žena unutar policije, organizaciju, komunikaciju, rukovođenje i finansiranje udruženja žena unutar policijskih službi, održala prezentaciju na temu formiranja Mreže žena MUP RS – RS WPON. Tokom prezentacije izložila je prikaz organizacine šeme MUP RS te organe upravljanja Mreže žena MUP RS – RS WPON, način komunikacije unutar Mreže, aktivnosti te aktivnosti planirane za naredni period.

Više informacija na http://www.seesac.org/News-Gender-in-Security-Sector/WPON-Experience-Shared-as-an-Example-of-a-Good-Practice-in-Association-Building/

Federalna mreža

Federalna mreža

08U periodu od 04-06.07.2012 godine u Sarajevu u Hotelu „Astra Garni“ održan je sastanak članica Udruženja “Mreža žena policajaca” u saradnji sa SEESAC/UNDP.

Istom prilikom održan je seminar pod nazivom “Rodna pitanja u oblasti sigurnosti”, na kojem su kao gosti prisustvovale predstavnice 1208Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Dana 10.04.2012.godine održan Forum o rodnoj ravnopravnosti i bezbjednosti u Sarajevu, u organizaciji NATO Štaba Sarajevo, Agencije za ravnopravnost polova BiH i UN WOMEN.

Cilj Foruma je razmjena informacija između vladinog i nevladinog sektora o pitanjima rodne ravnopravnosti. Forumu o rodnoj ravnopravnosti prisustvovale su predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

George Marshall centar

George Marshall centar

Dana 27.03.2012. godine u Vitezu od strane asocijacije George Marshall Centra u Bosni i Hercegovini organizuje u saradnji sa George C. Marshall Centrom, te uz podršku NATO komande u Sarajevu, Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva i drugih nevladinih organizacija, organizovana je Konferencija „Rodna pitanja u reformi sektora sigurnosti“.

Navedenoj Konferenciji prisustvovale su 4 predstavnice Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

Cilj Konferencije je doprinos boljem razumijevanju procesa reforme sektora sigurnosti, sa posebnim fokusom na afirmaciju rodne jednakosti i njenog značaja u ostvarivanju opšte društvene prihvatljivosti reformskih procesa.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj učesnika, među kojima su predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici oružanih snaga BiH, Ministarstva bezbjednosti BiH, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, NATO štaba u BiH, predstavnici policija iz Hrvatske i Makedonije, nevladine organizacije i drugi.