Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Konferencija “Uloga žena u bezbjednosnom sektoru”

Dana 28.11.2017. godine u Banjoj Luci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Ambasade Velike Britanije u BiH održana je konferencija na temu „Uloga žene u bezbjednosnom sektoru“. Članice Mreže žena MUP RS Željka Mileusnić, pomoćnica komandanta za zakonitost rada u Specijalnoj antiterorisitičkoj jedinici i Maja Gačić, policijska službeica PS Teslić podijelile su svoja iskustva u policijskom rukovođenju i učešću u policijskoj misiji u Južnom Sudanu.

Više informacija na: http://www.mup.vladars.net/index.php?vijest=17427&vrsta=novosti

 

 

Skype konferencija „Udruženja žena policajaca: razmjena iskustava i razvijanje Akconog plana za povećanje učešća žena u policiji“

Dana 18.09.2017. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ putem Skype-a učestvovala je kao izlagač i na konferenciji „Udruženja žena policajaca: razmjena iskustava i razvijanje Akconog plana za povećanje učešća žena u policiji“ koja je u periodu od 18-18.09.2017. godine održana u Kišinjevu, Republika Moldavija za nacionalno udruženje žena iz sistema unutrašnjih poslova Republike Moldavije. Organizatori konferencije su UNDP, EU i Nacionalno udruženje žena iz sistema unutrašnjih poslova Republike Moldavije.

Cilj konferencije je pružiti pomoć članicama Udruženja u razvoju Akcionog plana koji će doprinijeti povećanom učešću žena u policiji u Republici Moldaviji.

Predstavnica Mreže žena MUP RS je na Konferenciji izložila realizovane projekte i rezultate Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas.

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

Konferencija „Žensko liderstvo“, Nju Hempšir, SAD

U vremenskom periodu od 20.08. do 25.08.2017. godine predstvanica Mreže žena MUP RS učestovala je na konferenciji „Žensko liderstvo“ u državi Nju Hempšir (SAD) koja je održana u organizaciji Internacionalne asocijacije šefova policija (IACP).

 

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

Konferencija „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“

U vremenskom periodu od 07-09.06.2017. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je u radu konferencije „Uspostavljanje mreže žena policajaca u Ukrajini“ koja se održava u Kijevu, Ukrajina.

Konferencija je organizovana od strane Programa za podršku policijskoj obuci kanadske Vlade u Ukrajini i na istoj, pored predstavnika Nacionalne policije Ukrajine učestvuju predstavnice međunarodne asocijacije žena u policiji (IAWP).

Prisutnima na konferenciji obratili su se ambasador Kanade u Ukrajini Roman Waschuk, kao i zamjenica ministra unutrašnjih poslova Ukrajine Anastasija Deeva.

Predstavnica MUP RS je na ovoj konferenciji prisutnima izložila projekte koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS – RS WPON od njenog osnivanja 2011. godine do danas.

Aktivnosti koje su realizovane od strane Udruženja  Mreže žena MUP RS – RS WPON visoko su ocijenjene od strane učesnika koneferencije. Prenesena iskustva u formiranju Mreže žena MUP RS i realizaciji projekata poslužiće uzor formiranju i daljim aktivnostima mreže žena policajaca u Ukrajini.

 

Konferencija „Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici kroz programe ekonomskog osnaživanja žrtava“, Banja Luka

Konferencija „Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici kroz programe ekonomskog osnaživanja žrtava“, Banja Luka

Dana 25.11.2016. godine predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je kao izlagač na konferenciji „Prevencija i suzbijanje nasilja u porodici kroz programe ekonomskog osnaživanja žrtava“, koja je u organizaciji NVO „Ženski centar“ iz Trebinje održana u hotelu Talija u Banjaluci.

Na konferenciji su, pored gradonačelnika Trebinja učestvovali predstavnici Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS, Ministarstva porodice, omladine i sporta, JU Zavod za zapošljavanje RS, Fondacije „Lara“ iz Bijeljine, Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke, Banjaluka College te NVO „HCL“ iz Banja Luke.

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

U vremenskom periodu od 24-25.10.2016. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u na konferenciji „Žene u policiji – značaj umrežavanja“ koja je u organizaciji Misije OSCE u Srbiji i Švedske policije u Srbiji organizovana u Beogradu, Republika Srbija.

Predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održala je prezentaciju o aktivnostima i realizovanim projektima Mreže žena MUP RS.

Na konferenciji su svoja iskustva o umrežavanju žena policijskih službenika predstavili predstavnici asocijacije žena policajaca  Velike Britanije, Nemačke, Estonije, Švedske, Federacije BiH, kao i predstavnice Internacionalne mreže žena policajaca i regionalne – Baltičko-nordijske mreže.

Više informacija dostupno na: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/236-konferencija-o-umrezavanju-zena-u-policijama-evropskih-zemalja