5. годишњи састанак WPON

5. годишњи састанак WPON

Чланице Мреже жена МУП РС учествовале су на петом годишњем састанку мреже женских полицијских службеника у југоисточној Еуропи (WPON) који је одржан је 3. и 4. децембра 2014. године у Тирани, Албанија гђе је окупио представнике осам (8) полицијских служби из југоисточне Еуропе (SEE).

Циљ састанка био је омогућити размјену информација и размјену искустава на промовисању равноправности полова у полицији те омогућити размјену искустава о активностима и резултатима остварених током године. Поред тога, састанак је омогућио умрежавање и размјену знања међу високо позиционираним женама полицијским службеницима у региону.

Чланови WPON-а такођер су разматрали о нацрт анализе података прикупљених 2014. године о заступљености жена у полицијским службама у Југоисточној Еуропи. Ови подаци се фокусирају на жене у полицијској обуци, образовању и различитим положајима у полицијским службама и прикупљају их чланови WПОН-а. Анализа података бит ће довршена почетком 2015. године.

Учесници састанка су размијенили планове о будућим активностима с циљем даљег јачања родне перспективе у полицијским службама у Југоисточној Еуропи. Изабран је нови Извршни одбор WPON-а за 2015. годину, а представница Мреже жена МУП РС изабрана је за замјеницу предсједнице WPON-а.

Више информација на http://www.seesac.org/News_1/5th-Annual-Meeting-of-the-Women-Police-Officers-Network-in-South-East-Europe-WPON-took-place-in-Tirana/

4. годишњи састанак WPON

4. годишњи састанак WPON

У временском период од одржан од 3 – 5. децембра 2013. у Београду, Србија, одржан је 4. годишњи састанак Мреже жена полицајаца ЈИ Европе који је имао сљедеће циљеве:

    1. да се омогући размјена информација међу чланицама WPON-а о активностима које суспроводиле полицијске службе и асоцијације полицијских службеница у току 2013;
    2. да се уради евалуација три године рада WPON и да се проћене њени утицаји;
    3. да се поразговара о будућим активностима WPON мреже
    4. да се изабере Извршни одбор WPON-а за 2014.

Четвртом годишњем састанку WPON-а присуствовало је 15 чланица Савета WПОН-а из министарстава унутрашњих послова/полицијских служби: Албаније, БиХ Федерације, БиХ-Републике Српске (РС), Бугарске, Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Молдавије, Црне Горе и Србије.

Чланице WПОН-а приказале су најважније активности које су се одвијале у полицијским службама или локалној асоцијацији жена у полицији, у циљу унапређења родне равноправности у полицијској пракси. Циљновог дијела састанка био је да се омогући размјена информација и стеченог знања као и да се учи на искуству других.