Seminar Trag fondacije, Beograd

Seminar Trag fondacije, Beograd

U vremenskom periodu od 08-09.12.2017. godine u Banjoj Luci, od strane Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ uz podršku Trag fondacije iz Beograda, za članice Udruženja održan je dvodnevni seminar. Cilj seminara bio je samoprocjena kapaciteta Udruženja, utvrđivanje prioritetnih tema za izgradnju kapaciteta u budućnosti te podrška daljem organizacionom razvoju Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“.

 

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

Konferencija „Žene u policiji – značaj umrežavanja“, Beograd

U vremenskom periodu od 24-25.10.2016. godine predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ učestvovala je u na konferenciji „Žene u policiji – značaj umrežavanja“ koja je u organizaciji Misije OSCE u Srbiji i Švedske policije u Srbiji organizovana u Beogradu, Republika Srbija.

Predstavnica Udruženja „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ održala je prezentaciju o aktivnostima i realizovanim projektima Mreže žena MUP RS.

Na konferenciji su svoja iskustva o umrežavanju žena policijskih službenika predstavili predstavnici asocijacije žena policajaca  Velike Britanije, Nemačke, Estonije, Švedske, Federacije BiH, kao i predstavnice Internacionalne mreže žena policajaca i regionalne – Baltičko-nordijske mreže.

Više informacija dostupno na: http://moismeu.rs/index.php/vesti/vesti-spap-ii/236-konferencija-o-umrezavanju-zena-u-policijama-evropskih-zemalja

 

Radionica „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“, Beograd

Radionica „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“, Beograd

U vremenskom periodu od 07.-08.04.2016. godine, predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON učestvovala je na radionici pod nazivom „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“ na kojoj je održla izlaganje o Mreži žena MUP RS – RS WPON. Radionica je održana u Beogradu u organizaciji MUP-a Republike Srbije i Policije Švedske u Srbiji. Radionica je održana za članove Tima za implementaciju projekta „Uvođenje rodne agende u MUP Srbije 2016-2018. godine“ koji čine predstavici MUP-a Republike Srbije.

Pored članova implementacionog tima radionici je prisustvovao pomoćnik direktora za strateško planiranje, ljudske resurse, stručno usavršavanje i ostale poslove policije MUP-a Republike Srbije.10

Predstavnica MUP RS je na konferenciji održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON i projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS od njenog osnivanja do danas a uz podršku domaćih i međunarodnih organizacija.

Na radionici su učestvovale i predstavnice Mreže žena policajaca u BiH te MUP-a Republike Hrvatske koje su takođe održale prezentacije i izlaganje o iskustvima MUP-a Federacije BiH te MUP-a Republike Hrvatske.

Cilj održanih prezentacija je podrška uspostavljanju Asocijacije/Mreže žena policajaca Republike Srbije, kako bi se čuo glas zaposlenih žena u MUP i imao uticaja na donošenje odluka koje se tiču poslovnih procesa u MUP  i poslova policije uopšte.

Više informacija na: http://moismeu.rs/index.php/projekti/spap-ii/37-srpski/projekti/spap-ii/217-rodna-agenda

 

Regionalna konferencija o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Regionalna konferencija o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Predstavnica Mreže žena MUP RS – RS WPON u vremenskom periodu od 26.-29.10.2015. godine, učestvovala je na Regionalnoj konferenciji o efikasnom razvoju programa za sprečavanje i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja koja je održana u Beogradu, Republika Srbija. Organizator konferencije je UNDP/SEESAC.

Predstavnica MUP RS je na konferenciji održala prezentaciju o aktivnostima Mreže žena MUP RS – RS WPON na sprečavanju i suzbijanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja te projektima koji su realizovani od strane Mreže žena MUP RS uz podršku organizacija UNDP/SEESAC, UNDP BiH, Američke ambasade u BiH, Norveške ambasade u BiH, Agencije za ravnopravnosti polova BiH, UN WOMEN te drugih organizacija.

Na regionalnoj konferenciji učestvovali su, pored predstavnica MUP RS –  Mreže žena MUP RS i predstavnice Federalne Uprave policije – Mreže žena policajki BiH učestvovali predstavnici sljedećih država: Albanije, Armenije, BiH, Hrvatske, Crne Gore, Moldavije, Kazahstana, Kirgistana, Kosova*, Srbije, Tadžikistana, Makedonije, Turske, Turkmenistana, Ukrajine, kao i sljedećih međunarodnih organizacije: OSCE, UN, Norveške ambasade u Srbiji, Švedske ambasade u Srbiji, Holandske ambasade u Srbiji, delegacija Evropske unije, nezavisni eksperti, UN WOMEN i UNDP.

Više informacija na: http://www.seesac.org/News_1/Countries-from-South-Eastern-Europe-and-Central-Asia-join-forces-to-combat-sexual-and-gender-based-violence/

 

4. godišnji sastanak WPON

4. godišnji sastanak WPON

U vremenskom period od održan od 3 – 5. decembra 2013. u Beogradu, Srbija, održan je 4. godišnji sastanak Mreže žena policajaca JI Evrope koji je imao sljedeće ciljeve:

  1. da se omogući razmjena informacija među članicama WPON-a o aktivnostima koje su
   sprovodile policijske službe i asocijacije policijskih službenica u toku 2013;
  2. da se uradi evaluacija tri godine rada WPON i da se procjene njeni uticaji;
  3. da se porazgovara o budućim aktivnostima WPON mreže;
  4. da se izabere Izvršni odbor WPON-a za 2014.

Četvrtom godišnjem sastanku WPON-a prisustvovalo je 15 članica Saveta WPON-a iz ministarstava unutrašnjih poslova/policijskih službi: Albanije, BiH Federacije, BiH-Republike Srpske (RS), Bugarske, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore i Srbije.

Članice WPON-a prikazale su najvažnije aktivnosti koje su se odvijale u policijskim službama ili
lokalnoj asocijaciji žena u policiji, u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u policijskoj praksi. Ciljnovog dijela sastanka bio je da se omogući razmjena informacija i stečenog znanja kao i da se uči na iskustvu drugih.